George Washington

George Washington

* 22. února 1732
† 14. prosince 1799

George Washington byl prvním prezidentem Spojených států amerických.
( Wikipedia )

 • Citáty
 • Vždy jsem nesnášel hlášení nepodložená důkazy, neboť mi zatěžovala mysl.
  Válka musí být vedena systematicky a k tomu musíte mít charakterní muže znalé pravidel cti.
  Disciplína je duší armády. Činí malá množství nebezpečně velkými; přináší úspěch slabým a úctu všem.
  Zásadu, že upřímnost je nejlepší politika, uplatňuji jak ve věcech veřejných, tak i v soukromých.
  Válka se musí vést systematicky, k tomu je třeba charakterních mužů, jež se řídí zásadami cti.
  Svobodní lidé by nejen měli být ozbrojeni a disciplinovaní, ale měli by mít dostatek zbraní a munice, aby uhájili svou nezávislost před kýmkoliv, kdo by je chtěl utlačovat – včetně jejich vlastní vlády.
  Střezte se před podvody předstíraného patriotismu.
  Je nemožné správně vládnout světu bez Boha a Bible.
  Pravé přátelství je rostlinka, která roste pomalu, musí podstoupit a vydržet mnohé rány a nepřízně osudu, než si zaslouží své jméno.