George S. Patton

George S. Patton

* 11. listopadu 1885
† 21. prosince 1945

George Smith Patton ml. byl vojevůdce a čtyřhvězdičkový generál armády Spojených států amerických.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Jakýkoli veliel, jenž selže v dosažení svého cíle, a který není mrtvý či raněný, nekonal řádně svoji povinnost.
  Bojovat za něco je lepší než žít pro nic.
  Nikdy neříkej lidem jak na to. Řekni jim, co mají udělat, a oni tě překvapí svou duchaplností.
  Nikdy neříkej podřízeným přesně jak mají splnit úkol, ale vždy jim řekni, co mají udělat, a oni tě překvapí svou duchaplností.
  Cílem války není padnout za vlast, ale přinutit ty druhé parchanty, aby padli za tu svou.
  Raději bych měl německou divizi před sebou než francouzskou za zády.
  Žádnej bastard ještě nevyhrál válku tím, že by zemřel pro svojí zemi. Vyhrál ji tak, že donutil jinýho pitomce, aby on zemřel pro tu svou.
  Abys mohl být úspěšným vojákem, musíš znát historii. Čti ji objektivně. Musíš číst biografie a zejména autobiografie.
  Pochodujte proti zvuku palby, to je zvuk, který obvykle najdete před nepřítelem.
  Nechť má Bůh slitování s mými nepřáteli, neboť já je mít nebudu.
  Dokud na ně budete útočit, nenajdou čas zaútočit na vás.
  Moji vojáci mohou jíst své opasky, ale moje tanky potřebují naftu.
  Veďte mě, následujte mě, nebo mi jděte z cesty.
  Neměřím úspěch podle toho, jak vysoko někdo dokáže vyšplhat, ale podle toho, jak vysoko se odrazí, když spadne dolů na zadek.
  Jedním z hlavních účelů disciplíny je vyvolat ostražitost. Muž, jenž je tak letargický, že opomine salutovat, se stane snadnou obětí nepřítele.
  Smrt v bitvě je výsledkem času. Čím déle jsou vojáci pod palbou, tím víc jich padne. Proto se musí udělat všechno, aby se urychlil pohyb.
  Dobré řešení rázně uplatněné teď je lepší než dokonalé řešení o deset minut později.
  Zkouška bojovou kyselinou ukáže pravý kov.