George Orwell

George Orwell citáty

* 25. června 1903 - † 21. ledna 1950

Orwell, George

George Orwell (vlastním jménem Eric Arthur Blair) byl britský novinář, esejista a spisovatel demokratické levicové orientace.


Lež je vždy o krok před pravdou.
Tajemství vládnutí spočívá v tom, jak spojit víru ve vlastní neomylnost se schopností učit se z minulých chyb.
Všechno, co se odehrává ve vědomí všech, se skutečně děje.
Tělo jsem a tělo a pranic více; a duše jest jen slovo pro cosi na mém těle.
Nalezl jsem více nebezpečenství mezi lidmi než mezi zvířaty.
Jedna ctnost je více nežli ctnosti dvě, protože více jest uzlem.
Člověk jest provaz natažený mezi zvířetem a nad-člověkem.
Desatero pravd najdi za den: sic i v noci budeš hledati pravdu, a tvá duše zůstane lačná.
Ze všeho, co je psáno, miluji jen to, co kdo píše svou krví.
Miluji toho, čí duše jest hluboká i v poranění.
Kdysi byl zločin proti bohu největším zločinem, ale bůh zemřel.
Minulost je to, na čem se shodnou záznamy a paměť.
Moc není prostředek, ale cíl.
Jedinec má moc pouze tehdy, když přestane být jedincem.
Zdravý rozum se nedá podchytit statisticky.
Všeobecně vzato: čím víc kdo chápe, tím víc podléhá klamu, čím inteligentnější je, tím méně má zdravého rozumu.
Jestliže má někdo vládnout natrvalo, musí umět zvrátit smysl skutečnosti.
Blázen je prostě menšina, kterou tvoří jediný člověk.
Realita existuje v lidském vědomí a nikde jinde.
Nejlepší knihy, jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy