Gautama Buddha

Gautama Buddha citáty

* 4 př. n. l. - † 3 př. n. l.

Buddha, Gautama

Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama je zakladatelem buddhismu.


Znič strach a obavy, ničeho se neboj a otevři nové možnosti, jen tak budeš moci vidět jasně, co je před tebou.
Nenávist nikdy neukončíte ničím jiným než láskou.
Vše, co jsme, je výsledkem našich myšlenek.
Všechny popisy reality jsou jen dočasnými hypotézami.
Je to vaše mysl, která vytváří tento svět.
Touha je příčinou pro všechny vaše nemoci a utrpení.
Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.
Slova mají sílu jak ničit, tak i léčit.
Smrti se nemusí obávat ten co žil moudře.
Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.
Všechny složené věci jsou předmětem rozkladu.
Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.
Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.
Neusmrcujte, nýbrž ctěte život.
Tři věci dlouho neutajíš: slunce, měsíc a pravdu.
Seber si z minulosti to nejlepší a potom ji nech navždy rozplynout v mysli. Je to jako zavřít dveře a otevřít okno.
Dýchej volně celým tělem, ať máš mysl klidnou, prázdnou, čistou jako zimní vzduch.
Nerozžíhejte lásky a nepopálíte se!
Ženy mají rády zanedbané muže, neboť se mohou cítit nepostradatelné jako jejich pečovatelky.
Co je člověku drahé a milé, musí zaniknout, musí ustat, nemůže přetrvat na věky. Jak by se mohlo stát, že by se to, co vzniklo, co povstalo, nerozpadlo? To není možné.