Dýchej volně celým tělem, ať máš mysl klidnou, prázdnou, čistou jako zimní vzduch. Gautama Buddha
Nerozžíhejte lásky a nepopálíte se! Gautama Buddha
Ženy mají rády zanedbané muže, neboť se mohou cítit nepostradatelné jako jejich pečovatelky. Gautama Buddha
Co je člověku drahé a milé, musí zaniknout, musí ustat, nemůže přetrvat na věky. Jak by se mohlo stát, že by se to, co vzniklo, co povstalo, nerozpadlo? To není možné. Gautama Buddha
Šel jsem na pohřebiště a udělal jsem si lože z kostí. Tu přišli pastevci a plivali na mě, močili na mě, házeli po mně lejny a strkali mi stébla trávy do uší. Gautama Buddha
Z mnohaleté špíny na mém těle se stala vrstva jako na pahýlu stromu. Nemyslel jsem na to, abych se očistil nebo nechal očistit od špíny. Gautama Buddha
Chodil jsem k dobytčím stájím, když byli pastevci pryč, živil jsem se výkaly mladých, sajících telat. Jedl jsem také nestrávené zbytky v mých lejnech. Gautama Buddha
Nevědomý člověk, jenž je podroben stáří, nemoci, smrti, aniž by jim mohl uniknout, je sklíčen, zděšen a zhnusen, když vidí starce, nemocného, mrtvého; avšak na sebe sama při tom nemyslí. Gautama Buddha
Neznám žádné tělo, žádný hlas, žádnou vůni, žádnou chuť, žádný dotek, které poutají mysl muže tak jako tělo, hlas, vůně, chuť a dotek ženy. Gautama Buddha
Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli. Gautama Buddha