Gautama Buddha citáty

* 4 př. n. l. - † 3 př. n. l.

Buddha, Gautama

Buddha, vlastním jménem Siddhártha Gautama je zakladatelem buddhismu.


Slova mají sílu jak ničit, tak i léčit.
Smrti se nemusí obávat ten co žil moudře.
Kořenem všeho zla je nedostatek poznání.
Všechny složené věci jsou předmětem rozkladu.
Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.
Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.
Neusmrcujte, nýbrž ctěte život.
Tři věci dlouho neutajíš: slunce, měsíc a pravdu.
Seber si z minulosti to nejlepší a potom ji nech navždy rozplynout v mysli. Je to jako zavřít dveře a otevřít okno.
Dýchej volně celým tělem, ať máš mysl klidnou, prázdnou, čistou jako zimní vzduch.
Nerozžíhejte lásky a nepopálíte se!
Ženy mají rády zanedbané muže, neboť se mohou cítit nepostradatelné jako jejich pečovatelky.
Co je člověku drahé a milé, musí zaniknout, musí ustat, nemůže přetrvat na věky. Jak by se mohlo stát, že by se to, co vzniklo, co povstalo, nerozpadlo? To není možné.
Šel jsem na pohřebiště a udělal jsem si lože z kostí. Tu přišli pastevci a plivali na mě, močili na mě, házeli po mně lejny a strkali mi stébla trávy do uší.
Z mnohaleté špíny na mém těle se stala vrstva jako na pahýlu stromu. Nemyslel jsem na to, abych se očistil nebo nechal očistit od špíny.
Chodil jsem k dobytčím stájím, když byli pastevci pryč, živil jsem se výkaly mladých, sajících telat. Jedl jsem také nestrávené zbytky v mých lejnech.
Nevědomý člověk, jenž je podroben stáří, nemoci, smrti, aniž by jim mohl uniknout, je sklíčen, zděšen a zhnusen, když vidí starce, nemocného, mrtvého; avšak na sebe sama při tom nemyslí.
Neznám žádné tělo, žádný hlas, žádnou vůni, žádnou chuť, žádný dotek, které poutají mysl muže tak jako tělo, hlas, vůně, chuť a dotek ženy.
Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.