Galileo Galilei

Galileo Galilei

* 15. února 1564
† 08. ledna 1642

Galileo Galilei byl toskánský astronom, filosof a fyzik celosvětově proslavený podvrženým výrokem: ..přece se točí!.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Víno je „světlo spojené kapalinou“.
  Filozofie je zapsána do této veliké knihy, tj. vesmíru, který je neustále vystaven našemu pohledu, ale nemůže být pochopen, pokud se nejprve nenaučíme jeho jazyku, v němž je zapsán. Jeho jazykem je jazyk matematiky a jeho znaky jsou trojúhelníky, kruhy a další geometrické obrazce, bez nichž by nebylo možno sestavit byť jediné slovo. Bez těchto znaků a slov vesmírem člověk bloudí jako temným labyrintem.
  A přece se točí.
  (Eppur si muove.)
  Kdybys mohl spatřit Zemi osvětlenou z místa tmavého jako noc, vypadala by nádherněji než Měsíc.
  Bible nám říká, jak se dostat do nebe, nikoli jak se nebe pohybuje.
  Nikdy jsem nepotkal nikoho tak hloupého, abych se od něj něčemu nepřiučil.
  Ve vědeckých otázkách nemá autorita tisícovky stejnou hodnotu jako pokorné bádání jednotlivce.
  Nikoho nic nemůžeš naučit, můžeš mu pouze pomoci, aby to sám nalezl.
  Všechny pravdy je snadné pochopit poté, co jsou objeveny. Potíž je v tom je objevit.
  Necítím se povinen věřit, že stejný Bůh, který nás obdařil smysly, rozumem a intelektem nás předurčil k tomu, abychom se vzdali jejich použití.
  Jenom chorobná představa o naší velikosti může dělat z neslýchaně slabého rozumu soudce nad Božími díly a považovat za prázdné a zbytečné všechno ve vesmírném světě, co neslouží našemu prospěchu.