Fulcanelli

Fulcanelli

* 05. března 1886

Fulcanelli byla přezdívka francouzského alchymisty a spisovatele jehož identita je stále debatovaná.
( Wikipedie [EN] )

 • Citáty
 • Vše je předpovězeno, ustaveno, uspořádáno, a nám nepřísluší libovolně zasahovat do neprozkoumatelné vůle Osudu.
  Termín gotický označuje francouzské umění, které vnutilo svá pravidla veškeré středověké tvorbě, a jehož vliv se paprskovitě rozbíhá, počínaje 12. a 15. stoletím konče.
  To, co si myslíme, že nacházíme jen díky úsilí naší inteligence, už někde existuje.
  Půdorys gotických chrámů, opatských či kolegiátních, má, až na vzácné výjimky, podobu latinského kříže.
  (Tajemství katedrál)
  Náš mikrokosmos je jen pranepatrnou, oživenou, myslící, více či méně nedokonalou částečkou makrokosmu.
  Jak nešťastni jsou ti, kdo nemilují gotickou architekturu; politujme je, vyděděnce srdce.
  Jak patetickým jazykem je kamenná gotika!
  Věda už nikdy nenalezne to, co ztratila.