Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche citáty #7

* 15. října 1844 - † 25. srpna 1900

Nietsche, Friedrich

Friedrich Wilhelm Nietzsche byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).


Moudrý člověk musí být schopen nejenom milovat své nepřátele ale zároveň nenávidět své přátele.
Co konáme, není nikdy chápáno, nýbrž vždy jen chváleno nebo haněno.
Požehnáni jsou zapomnětliví, neboť si berou to lepší i ze svých omylů.
Blaze zapomnětlivým, neboť ti se vyrovnají i se svými hloupostmi.
Jed, který zahubí povahu slabou, jest posilněním pro silného a ten už ho jedem nenazývá.
Každý má právě tolik ješitnosti, kolik mu chybí rozumu.
Když je hlava hloupá, pracovitostí se nedá mnoho vynutit.
Které dítě by nemělo důvod plakat nad svými rodiči?
Jdeš-li mezi ženy, vezmi s sebou bič.
Je krásné spolu mlčet, krásnější spolu se smát.
Cudnost u některých je ctností, ale u mnohých takřka neřestí.
Hryzení svědomí vychovává ke kousání.
Hlučnost je smrt myšlenek.
Řekové, kteří přece tak dobře věděli, co je to přítel, pojmenovali příbuzné slovem, jež je superlativem slova "přítel". To nikdy nepochopím.
Muž je ženě prostředkem k cíli: účelem vždy je dítě.
Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více.
Jen v toho boha bych věřil, který by uměl tančit.
Hudba uvolňuje ducha a okřídluje myšlenky.
Všechno co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo.
V nebi nejsou žádní zajímaví lidé.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy