Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche citáty #6

* 15. října 1844 - † 25. srpna 1900

Nietsche, Friedrich

Friedrich Wilhelm Nietzsche byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).


Je člověk pouze omylem božím? Nebo bůh pouze mýlkou člověka?
Žena byla druhým omylem božím.
Lidé pomalí v poznávání se domnívají, že pomalost patří k poznávání.
Nevěřím v boha, který chce být navždy uctíván.
I ten nejmazanější kupuje svou ženu v pytli.
Milujíce člověka, milujeme vlastní blaho, neboť dobrý člověk, který se stal přítelem, stává se blahem do té míry jak ho milujeme. Tak v přátelství každý miluje vlastní blaho.
Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství.
Mužovo blaho se jmenuje: „Já chci.“ Ženino blaho se jmenuje: „On chce.“
Žádný vítěz nevěří v náhodu.
Bůh je mrtev. Bůh zůstane mrtvý. A my ho zabili!
Samotné slovo "křesťanství" je omyl - ve skutečnosti existoval jen jeden křesťan, a ten zemřel na kříži.
Práce je zábava.
Křesťanství je metafyzikou kata.
Největšími událostmi nejsou ty nejhlučnější, nýbrž naše nejklidnější chvíle.
Strachuji se, že se nezbavíme boha, poněvadž dosud věříme v gramatiku...
Bůh je domněnka.
Je člověk omylem Boha nebo Bůh omylem člověka?
Povolání je páteří života.
Kdo žije pro boj s nepřítelem, má zájem na tom, aby tento nepřítel zůstal na živu.
Raději zůstat dlužni než platit mincí, jež nenese náš obraz!

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy