Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche citáty #4

* 15. října 1844 - † 25. srpna 1900

Nietsche, Friedrich

Friedrich Wilhelm Nietzsche byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).


Věda, umění a filozofie jsou ve mně nyní tak srostlé, že jednou rozhodně porodím kentaura.
Nikoli jejich láska k lidem, nýbrž bezmoc jejich lásky k lidem brání dnes křesťanům nás upalovat.
V křesťanství se ani morálka, ani náboženství samotné žádným způsobem nedotýká reality.
Člověk buď nesní vůbec, anebo zajímavě. Musíme se učit také tak bdít - buď vůbec ne, anebo zajímavě.
Rozkoš - jen zvadlému nasládlý jed, pro ty však, kdož mají vůli lví, veliká posila srdci a pokorně ušetřené víno všech vín.
Jeden je vždycky v neprávu, ale se dvěma už začíná pravda. Jeden nemůže sám sebe dokázat, ale dva už nelze vyvrátit.
Hledal jsem velikých lidí, nalezl jsem vždy pouze opice jejich ideálu.
Člověk: živočich, který může slibovat.
Muž, který miluje jako ženy, se stává otrokem. Avšak žena, jež miluje jako žena, se stává dokonalejší ženou.
Každé pohlaví má o lásce své vlastní předsudky.
Co jsou nakonec lidské pravdy? Jsou to nevyvratitelné lidské omyly.
To nechť je vaší ctí - vždy milovat, než jste milování a nikdy nebýt těmi druhými.
Všechno, co se činí z lásky, děje se mimo dobro a zlo.
Život – dlouhá to smrt.
Žij každý den svého života, jako by byl první a jako by byl poslední.
Duch ženy je pohyblivý, bouřlivá hladina na mělké vodě.
Co miluji na druhých? - Své naděje.
V manželství existují jen povinnosti a žádná práva.
Toto budiž vaše manželství - vždycky více milovat než být milován a nebýt až tím druhým.
V černém šatu, v mlčení - každý ženu ocení.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy