Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche citáty #3

* 15. října 1844 - † 25. srpna 1900

Nietsche, Friedrich

Friedrich Wilhelm Nietzsche byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).


Jen kde je život, je také vůle: nikoli však vůle k životu, nýbrž - tak já tě tomu učím - vůle k moci!
Rozkazovati je těžší než poslouchati.
Ztracen budiž nám den, kdy ani jedinkráte se netančilo!
Často je více statečnosti v tom, když potlačíš svůj hněv a svého soka míjíš: proto, aby ses uchoval pro důstojnějšího nepřítele!
Nechej svět starati se o svět! Ani prstu proti němu nezvedej!
Je moudře zařízeno, že na světě mnoho věcí nelibě páchne.
I nejlepší člověk je cosi, co musí býti překonáno!
Smělé má srdce, kdo bázeň zná, ale bázeň zkrotí.
Všechno jest jedno, nic nemá ceny, svět je bez smyslu, vědění rdousí!
Soucit je dotěrný.
Mír máte milovati jakožto prostředek nových válek, a krátký mír více než dlouhý!
Dobré jest jen to, co malí lidé dobrým zvou a co schvalují.
Raději býti bláznem na vlastní vrub než mudrcem podle cizího dobrozdání!
Čert není nikdy tam, kde by měl býti: po každé přijde pozdě, ten prokletý pidimuž s koňskou nohou!
Neschopnost ke lži však dávno ještě není láskou k pravdě.
Kdo neumí lháti, neví, co je pravda.
Nejsou žádné skutečnosti, není žádná realita, jen interpretace.
Udělal jsem to, říká paměť. Nemohl jsem to udělat, říká mi hrdost a trvá na svém tak dlouho, až paměť nakonec ustoupí.
Křesťanská odhodlanost shledat svět ošklivým a špatným učinila svět ošklivým a špatným.
Pravda je škaredá. Máme umění, abychom na pravdu nezašli.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy