Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche citáty #2

* 15. října 1844 - † 25. srpna 1900

Nietsche, Friedrich

Friedrich Wilhelm Nietzsche byl německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel (i když jeho poezie a hudební kompozice byly zastíněny jeho pozdějšími filosofickými spisy).


Naučil jsem se chodit: oď té doby si nebráním v běhu.
Nikoli hněvem, leč smíchem se zabíjí.
Motýl i bublina i co se jim podobá mezi lidmi, ví o štěstí nejvíce.
Jsme všichni dohromady oslové a oslice a máme vzít pěkně na sebe svůj náklad.
Kdysi duch byl bohem, pak se stal člověkem.
Starší je radost ze stáda než radost z já.
Dnes lidé jsou kamarády: kéž by byli přáteli!
V ženině lásce je nespravedlnost a slepota ke všemu, čeho nemiluje.
Ve svém příteli měj svého nejlepšího nepřítele.
Kdo málo má majetku, tím méně je majetkem jiného.
Zdaž není lépe, dostati se do rukou vrahovi než do snů vilné ženy.
Žena málo se vyzná ve věcech cti.
Svou ženu však i nejlstivější kupuje v pytli.
Muž nechť se bojí ženy, která miluje: tu jest ochotna ke každé oběti a vše ostatní je pro ni bezcenné.
I Bůh má své peklo: tím jest jeho láska k lidem.
To raději už páchat zlo než myslit přikrčeně!
Stud, stud, stud - to jsou dějiny lidstva!
Z hloubi duše miluji pouze život - a věru, nejvíce tehdy, když ho nenávidím!
Lidé si nejsou rovni.
Musíš-li sluhou býti, hledej, komu tvá služba nejlépe prospěje!

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy