František Josef I.

František Josef I.

* 18. srpna 1830
† 21. listopadu 1916

František Josef I. byl rakouský císař, uherský a český král.
( Wikipedia )

 • Citáty
  • František Josef I.
   Když jsem nastoupil na trůn Mých předkův, bylo mocnářství silnými bouřemi otřásáno.
   František Josef I. #19407 Říjnový diplom 1860
  • František Josef I.
   Uznáváme rádi práva koruny České a jsme hotovi, toto uznání přísahou naší korunovací obnoviti.
   František Josef I. #19405 Císařská slova IV. 1871
  • František Josef I.
   Nic nemůže nám více na srdci ležeti, jako trvanlivé uspokojení Našeho Českého národa.
   František Josef I. #19403 Císařská slova III. 1870
  • František Josef I.
   My jsme sobě dobře vědomi lesku, jímžto koruna Našeho království Českého vážnost a moc Našeho mocnářství obestřela.
   František Josef I. #19401 Císařská slova III. 1870
  • František Josef I.
   V této době těžkých svízelů nadějeme Se do vlastenecké mysli všech, že pominouce záležitosti vnitřní obrátí zřetel k obecným úkolům, lásky k vlasti a k vyšším účelům společného snažení.
   František Josef I. #19399 Císařská slova II. 1870
  • František Josef I.
   Dám se korunovati v Praze na krále českého a jsem přesvědčen, že tímto svatým obřadem bude upevněn nový, nezrušitelný svazek důvěry a věrnosti mezi trůnem mým a mým Českým královstvím.
   František Josef I. #19396 Císařská slova 1861
  • František Josef I.
   Na hranicích říše, na jihu a na severu, stojí armády dvou nepřátel spojených, v tom úmyslu, aby evropejské mocné postavení Rakouska rozviklaly.
   František Josef I. #19394 Mým Národům! 1866