Láska zvětrá v nadbytku moudrosti, v němž anděl srdce kulhá, táhna za sebou špinavé křídlo. František Halas
Netlučme marně na brány let, je to hanba. František Halas
Ach ty lásko, co si nevymyslíš a co nesvedeš. Není na světě věci, která by zabránila tvému růstu a odhodlání. František Halas
Máte ještě mladé a zdravé zuby, odmítněte proto nabízené kašičky a vyzkoušejte si živiny růstu sami. František Halas
Poezie je pamětí světa, podvědomím rodů, předjímatelkou budoucna. František Halas
Myšlenka opřená o charakter se vždy prodere ke slávě. František Halas
Poezie je samou krví svobody. František Halas