Florence Nightingale

Florence Nightingale

* 12. května 1820
† 13. srpna 1910

Florence Nightingalová byla anglická ošetřovatelka šlechtickéo původu, autorka odborné literatury a průkopnice srovnávací lékařské statistiky.
( Wikiquote )

  • Citáty
  • Mučedník se obětuje zcela nadarmo. Anebo spíše ne nadarmo: protože činí namyšlence ještě namyšlenějšími, lenochy ještě línějšími, omezence omezenějšími.
    Čtyři věci, Bože, ti mohu nabídnout, které nejsou nikde mezi tvými poklady: svou nicotnost, svou smutnou chudobu, svůj zhoubný hřích, svou upřímnou lítost. Přijmi tyto dary a přijmi jejich dárce.