Filolaos

Filolaos

* 470 př.n.l.
† 399 př.n.l.

Filolaos byl řecký antický filozof. Byl pravděpodobně prvním pythagorovcem, který psal pro veřejnost.
( Wikipedia )

  • Citáty
    • Filolaos
      Všechny známé věci obsahují číslo, bez čísel by nic nemohlo existovat.
      Filolaos #7379