Fajsal I.

Fajsal I. citáty

* 20. května 1883 - † 08. září 1933

Fajsal I.

Fajsal bin Al Husajn bin Ali El-Hašemi byl v roce 1920 král Velké Sýrie a v letech 1921-33 král Iráku.


Slova jako židé, muslimové a křesťané nemají v terminologii vlastenectví žádný význam, je pouze zemé zvaná Irák a my všichni jsem Iráčané. Žádám své krajany, aby byli pouze Iráčany, protože všichn patříme k jednomu kmeni, kmeni našeho společného předka Šéma. Všichni patříme k tomuto vznešenému rodu a mezi muslimem, křesťanem nebo židem není rozdíl.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy