Erich Fromm citáty

* 23. března 1900 - † 18. března 1980

Fromm, Erich

Erich Seligmann Fromm byl německý a americký psycholog a humanistický filosof a sociolog. Představitel neofreudismu a západního marxismu.


Sadista chce utéci svému osamocení a svému pocitu uvěznění tím, že učiní jinou osobu částí sebe.
Láska je aktivní péče o život a růst toho, co milujeme.
Kdo je schopen rozdávat sám sebe, je bohatý.
Většina lidí poslouchá jiné, dokonce jim radí, aniž skutečně naslouchá.
V každém druhu tvůrčí práce se člověk spojuje s materiálem, který reprezentuje vnější svět.
Kouření je jeden ze symptomů nedostatku soustředění; zaměstnává ruce, ústa i nos.
Bez lásky by lidstvo nemohlo žít ani den.
I kdybychom o sobě věděli tisíckrát víc, nikdy bychom nedosáhli dna.
Bratrská láska je láska mezi rovnými, mateřská láska je láska k bezmocnému.
Mluvit dnes o lásce znamená jen stát se účastníkem všeobecného podvodu.
Je dobře známo, že chudí dávají ochotněji než bohatí.
Sadista je stejně závislý na poddajném partnerovi jako on na něm.
Láska je umění, stejně jako jím je život sám.
Milovat znamená uzavřít závazek a nedostat záruku.
Soustředěnost je v naší době ještě vzácnější než sebekázeň.
Víra a moc se navzájem vylučují.
Není dobra ani zla tam, kde není svoboda neposlušnosti.
Touha po splynutí mezi osobami je nejmocnějším snažením člověka.
Jediné, co je jisté, je minulost, a o budoucnosti je jisté jen to, že znamená smrt.
Ve všech typech tvůrčí práce se člověk sjednocuje se světem procesem tvoření.