Eric Berne

Eric Berne

* 10. května 1910
† 15. července 1970

Eric Berne, narozený jako Eric Lennard Bernstein byl americký psychiatr.
( Wikipedia )

 • Citáty
  • Eric Berne
   Cí­lem každého člena společenství je vytěžit co možná nejvíce uspokojení ze svého jednání s ostatními zúčastněnými.
   Eric Berne #23910 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Každý má v sobě kus svých rodičů.
   Eric Berne #23792 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Každý má v sobě kus dítěte.
   Eric Berne #23705 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Osamělý jedinec může uspořádat svůj čas dvěma způsoby: činností nebo fantazií.
   Eric Berne #23638 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Opilství v Japonsku platí při násilném chování jako omluva a provinilci jsou zbaveni odpovědnosti všeho druhu.
   Eric Berne #23567 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Lidé hrají různé hry, které se dají shrnout do kategorie "životní hry", která obsahuje podkategorie: „Alkoholik“, „Dlužník“, „Kopejte do mě“, „Počkej, ty darebáku — já ti ukážu!“, „Vidíš, k čemu jste mě dohnali!“ a další odvozené varianty.
   Eric Berne #23492 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Spontánnost znamená svobodu volby, spontánnost je osvobození.
   Eric Berne #23423 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Opakem rozmrzelosti (deprese) je naděje, nadšení nebo živý zájem o okolí; smích je zase opakem zoufalství.
   Eric Berne #23336 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   V manželství hrají lidé podvědomě různé hry, které by se dali rozdělit do katergorií: „Kout“, „Soud“, „Frigidní žena“ a „Frigidní muž“, „Otrokyně“, „Kdyby nebylo tebe“, „Vidíš, jak se obětuji“ a „Drahoušek“.
   Eric Berne #23264 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Zahnízdí-li se nuda v člověku na delší dobu, má na něj stejný účinek jako citové strádání a dá se očekávat, že bude mít i stejné následky.
   Eric Berne #23190 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Intimita je nejžádoucnější odpovědí na hlad po podnětech, po uznání i po struktuře.
   Eric Berne #23154 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Lidé podřízení tradičním rodičovským ná­rokům se snaží, aby získali pochvalu nebo nabyli pocitu odpuštění spáchaných vin.
   Eric Berne #23117 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Každý člověk má v sobě kousek snoba.
   Eric Berne #23071 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Hlad po podnětech k zachování lidského organismu má stejný vztah jako hlad po potravě.
   Eric Berne #23033 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Oblíbenou činností osamělých vězňů je čtení nebo psaní knih a jejich nejoblíbenější zábavou útěk.
   Eric Berne #22977 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Když člověka nikdo nehladí, začne mu vysychat mícha.
   Eric Berne #22931 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   O skutečných odbornících je známo, že se nepustí do práce dřív, dokud nemají všechno připraveno, jak se sluší a patří.
   Eric Berne #22891 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Říhat při jídle nebo žádat manželku bližního svého se buď doporučuje, nebo zakazuje podle místních, zděděných tradic, a právě v této oblasti existuje značné množství navzájem se vylučujících vztahů.
   Eric Berne #22846 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Muži si často podvědomě vybírají frigidní ženy, aby svoji narušenou potenci mohli dávat za vinu své manželce.
   Eric Berne #22812 Jak si lidé hrají
  • Eric Berne
   Historie nás učí, že ztrátu svobody snášejí nejlépe ti vězni, kteří dovedou zaplnit svůj čas nějakou činností, zábavou nebo hrou.
   Eric Berne #22755 Jak si lidé hrají
  1 2 »