Epikúros

Epikúros citáty #4

* 341 př. n. l. - † 270 př. n. l.

Epikuros

Epikúros, nebo také Epikúros ze Samu či Epikur byl starověký řecký hédonistický filosof obdobní helénismu.


Musíš sloužit filosofii, aby se to dostalo pravé svobody.
Při vědecké diskusi více získá ten, kdo je poražen, protože se více poučí.
Jsme-li, není smrti, je-li smrt, nejsme.