Epikúros

Epikúros

* 341 př. n. l.
† 270 př. n. l.

Epikúros, nebo také Epikúros ze Samu či Epikur byl starověký řecký hédonistický filosof obdobní helénismu.
( Wikiquote )

 • Citáty | Životopis
 • Lépe se ctí někoho ztratit, než hanbou získat.
  Štěstí a blaženost nezáleží ani v bohatství, ani ve vysokém úřadě nebo moci, nýbrž v bezbolestném klidu, umírněnosti citů a v takovém stavu duše, jenž dbá mezí určených přírodou.
  Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně.
  Rodíme se jen jednou, dvakrát se nelze narodit, nýbrž je jisté, že po celou věčnost nebudeme již existovati. A tu ty, který nejsi pánem zítřka, odkládáš své štěstí na dobu pozdější. Život pak míjí v samém prodlévání a jeden jako druhý umíráme, aniž jsme našli pro sebe volnou chvíli.
  Každý odchází ze života tak, jako by se byl právě narodil.
  Bez důvěry není přátelství.
  Díky blažené přírodě, že učinila nezbytné věci snadno přístupnými, nesnadné věci pak nikoli nezbytnými.
  Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.
  Lidé ctižádostivější bývají závistivější než lidé bez ctižádostivosti.
  Umění dobře žít a dobře umřít je totéž.
  Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný.
  Nelze souhlasit s těmi, kdo jsou příliš ochotni uzavírat přátelství, ani s těmi, kdo příliš váhají, ale je třeba se pro přátelství také něčeho odvážit.
  Zdánlivě nejhorší ze všech zel, smrt, nemá pro nás žádnou důležitost, neboť dokud tu ještě jsme, není tu smrt; a až se smrt dostaví, už tu nebudeme.
  Nekažme si to, co máme, touhou po tom, co nemáme. Uvažme, že i to, co máme nyní, bylo kdysi předmětem naší touhy.
  Jen malý vliv má na moudrého člověka náhoda, největší a nejhlavnější věci spravoval a po všechen čas v životě spravuje a bude spravovat rozum.
  Každý odchází ze života tak, jako by se byl právě narodil.
  Nepomáhá nám tolik pomoc našich přátel jako jistota, že by nám pomohli.
  Skrývej svůj život.
  Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka.
  Není důležité, jak dlouho žijeme, ale jak šťastně.
  « 1 2 3 4 »