Epikúros

Epikúros

* 341 př. n. l.
† 270 př. n. l.

Epikúros, nebo také Epikúros ze Samu či Epikur byl starověký řecký hédonistický filosof obdobní helénismu.
( Wikiquote )

 • Citáty | Životopis
 • Díky blažené přírodě, že učinila nezbytné věci snadno přístupnými, nesnadné věci pak nikoli nezbytnými.
  Nemůžeme žít bez strachu, budíme-li sami strach.
  Účast neprojevujeme přátelům pláčem, nýbrž starostí o ně.
  Smrt není pro nás ničím, neboť pokud žijeme, není přítomna, a když je přítomna, již zde nejsme.
  U mnoha lidí je klid zdřevěněním, vzrušení vzteklostí.
  Žádná slast není sama o sobě zlem, ale důsledky, které působí některé slasti, přinášejí s sebou zmatky mnohokrát větší, než jsou tyto slasti.
  Moudří nehledají úniku ze života ani ze smrti, protože život jim nedělá vrásky a smrt nepřipadá zlá. Tak jako si při jídle nevybírají největší porci, ale nejchutnejší, netouží ani po nejdelším čase, ale trhají ty nejlahodnější plody.
  Nikomu nemáme závidět, neboť dobří lidé si závisti nezaslouží a zlí tím více sami sobě škodí, čím více jim štěstí přeje.
  Bez důvěry není přátelství.
  Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života, je daleko nejdůležitější věcí získání přátelství.
  Nesnažil jsem se zalíbit davu, protože dav neschvaluje, co já vím, a já nevím, co schvaluje dav.
  Člověk je vážen a nevážen nejen podle toho, co dělá, nýbrž i podle toho, co chce.
  Mnohý člověk, boje se nouze, uchyluje se ze strachu před ní k činům, které ji nejspíše působí.
  Zákony jsou kvůli moudrým, nikoli aby sami nekřivdili, nýbrž aby jim nebylo křivděno.
  Chce Bůh zastavit ďábla, ale není toho schopen? Potom není všemouhoucí. Je schopný, ale nechce? Potom je zlomyslný. Chce a je toho schopný? Tak odkud se tu tedy ďábel bere? Nechce a ani toho není schopný? Tak proč ho nazývat Bohem?
  Nízká duše se ve štěstí nadýmá a v neštěstí je zničena.
  Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný; stále se jen žene za budoucností.
  Nevděčnost duše způsobuje, že lidská bytost touží do nekonečna po rozmanitosti ve způsobu života.
  Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás napomíná, abychom si získávali přátelství.
  V životě nedělej nic takového, že bys pak musel mít strach, aby se o tom nedověděli tví bližní.
  « 1 2 3 4 »