Epikúros

Epikúros

* 341 př. n. l.
† 270 př. n. l.

Epikúros, nebo také Epikúros ze Samu či Epikur byl starověký řecký hédonistický filosof obdobní helénismu.
( Wikiquote )

Citáty z knih

 • Citáty - Životopis
 • Komu nestačí málo, tomu nestačí nic.
  Odmyslíš-li si pohled, tělesné obcování a vzájemný styk, je veta po milostném citu.
  Uctíváním moudrého člověka je velkým ziskem pro ty, kteří ho uctívají.
  Mnozí lidé, když dosáhli bohatství, nezbaví se bídy, nýbrž ji jenom vymění za bídu ještě větší.
  Při vědecké diskusi více získává ten, kdo je poražen, protože se více poučí.
  Největším ziskem ze soběstačnosti je svoboda.
  Snažme se každého následujícího dne lépe užíti než předešlého, pokud jsme na cestě. Když pak dojdeme konce, oddávejme se vyrovnané radosti.
  Chceš-li učinit lidi šťastnějšími, neobdarovávej je, nýbrž jim splň některé z jejich přání.
  Spravedlivý člověk je nejklidnější, nespravedlivý však je pln největšího neklidu.
  Neklid duše neodstraňuje a pravou radost nezpůsobí ani sebevětší bohatství, ani úcta obecného množství, ani nic, co by souviselo s bezmeznými žádostmi.
  Ušlechtilý člověk pečuje o své blaho tím, že si hledí uchovat mládí.
  Neštěstí třeba léčit vděčnou vzpomínkou na to, co jsme ztratili, a vědomím, že nelze odčinit to, co se stalo.
  Počátek a kořen všeho dobra je slast žaludku; i moudrost a vyšší projevy života na ní závisí...
  Člověk člověku je nejnavštěvovanějším divadlem.
  Nemožno žít příjemně, pokud se nežije moudře, čestně a spravedlivě.
  Je třeba si uvědomit, že dlouhý a krátký výklad směřují k témuž cíli.
  Prázdná je řeč toho filosofa, který neléčí žádnou lidskou bolest.Neboť jako by nebyl žádný užitek z lékařství, kdyby nevyhánělo z těla nemoci, tak není žádný užitek z filosofie, jestliže nezapuzuje bolest duše.
  Bláhové je prosit bohy za to, co si člověk může opatřit sám.
  Největším ziskem na soběstačnosti je svoboda.
  Lépe se ctí něco ztratit než s hanbou získat.
  1 2 3 4 »