Epikúros

Epikúros

* 341 př. n. l.
† 270 př. n. l.

Epikúros, nebo také Epikúros ze Samu či Epikur byl starověký řecký hédonistický filosof obdobní helénismu.
( Wikiquote )

 • Citáty | Životopis
  • Epikúros
   Komu nestačí málo, tomu nestačí nic.
   Epikúros #10517
  • Epikúros
   Odmyslíš-li si pohled, tělesné obcování a vzájemný styk, je veta po milostném citu.
   Epikúros #10502
  • Epikúros
   Uctíváním moudrého člověka je velkým ziskem pro ty, kteří ho uctívají.
   Epikúros #10486
  • Epikúros
   Mnozí lidé, když dosáhli bohatství, nezbaví se bídy, nýbrž ji jenom vymění za bídu ještě větší.
   Epikúros #10466
  • Epikúros
   Při vědecké diskusi více získává ten, kdo je poražen, protože se více poučí.
   Epikúros #10458
  • Epikúros
   Největším ziskem ze soběstačnosti je svoboda.
   Epikúros #10442
  • Epikúros
   Snažme se každého následujícího dne lépe užíti než předešlého, pokud jsme na cestě. Když pak dojdeme konce, oddávejme se vyrovnané radosti.
   Epikúros #10433
  • Epikúros
   Chceš-li učinit lidi šťastnějšími, neobdarovávej je, nýbrž jim splň některé z jejich přání.
   Epikúros #10419
  • Epikúros
   Spravedlivý člověk je nejklidnější, nespravedlivý však je pln největšího neklidu.
   Epikúros #10404
  • Epikúros
   Neklid duše neodstraňuje a pravou radost nezpůsobí ani sebevětší bohatství, ani úcta obecného množství, ani nic, co by souviselo s bezmeznými žádostmi.
   Epikúros #10384
  • Epikúros
   Ušlechtilý člověk pečuje o své blaho tím, že si hledí uchovat mládí.
   Epikúros #10369
  • Epikúros
   Neštěstí třeba léčit vděčnou vzpomínkou na to, co jsme ztratili, a vědomím, že nelze odčinit to, co se stalo.
   Epikúros #10360
  • Epikúros
   Počátek a kořen všeho dobra je slast žaludku; i moudrost a vyšší projevy života na ní závisí...
   Epikúros #10347
  • Epikúros
   Člověk člověku je nejnavštěvovanějším divadlem.
   Epikúros #10330
  • Epikúros
   Nemožno žít příjemně, pokud se nežije moudře, čestně a spravedlivě.
   Epikúros #10317
  • Epikúros
   Je třeba si uvědomit, že dlouhý a krátký výklad směřují k témuž cíli.
   Epikúros #10298
  • Epikúros
   Prázdná je řeč toho filosofa, který neléčí žádnou lidskou bolest.Neboť jako by nebyl žádný užitek z lékařství, kdyby nevyhánělo z těla nemoci, tak není žádný užitek z filosofie, jestliže nezapuzuje bolest duše.
   Epikúros #10283
  • Epikúros
   Bláhové je prosit bohy za to, co si člověk může opatřit sám.
   Epikúros #10267
  • Epikúros
   Největším ziskem na soběstačnosti je svoboda.
   Epikúros #10249
  • Epikúros
   Lépe se ctí něco ztratit než s hanbou získat.
   Epikúros #10238
  1 2 3 4 »