Emanuel Rádl

Emanuel Rádl

* 21. prosince 1873
† 12. května 1942

Profesor Emanuel Rádl byl český biolog a filosof.
( Wikicitáty )

 • Citáty
  • Emanuel Rádl
   …hlásíme (se) k Masarykovi tím, že chceme, aby soudobé veřejné události byly příležitostí i látkou filozofického uvažování a formování otázek.
   Emanuel Rádl #23647 Česká mysl
  • Emanuel Rádl
   Pravda není ani ve vědě, ani ve filozofii, je jen v každém člověku samotném.
   Emanuel Rádl #23621
  • Emanuel Rádl
   Filozofie antická je jen zčásti krokem kupředu, z velké části byla úpadkovým jevem, nevyjímaje ani velkých filozofů, jako byli Platón. Křesťanství bylo správným pokusem o záchranu, ale od počátku podléhalo vlivu antiky, která jeho základy rozrušovala; historie zápasu křesťanství s antikou je historií středověké filozofie; antika zvítězila.
   Emanuel Rádl #23601 Dějiny filosofie
  • Emanuel Rádl
   Království Boží není sice z tohoto světa, ale jest pro tento svět. Na tomto světě, i v politice vnitřní a mezinárodní se uplatňují jeho zákony a jinak než prací na tomto světě se do něho nedostaneš!
   Emanuel Rádl #23581
  • Emanuel Rádl
   Ježíš přišel mezi lidi bezbranný, neměl ani doporučení ani peněz ani obydlí ani služebníků ani lidových mas ani úřadů ani policie, ba ani psacího pera neměl. Předstoupil sám a sám před lid pouze se svým novým poselstvím. Láska, kázání, poučování, chvála a kritika a ovšem znalost Starého zákona byly jedinou jeho zbraní. Nemá filosof hledět s úžasem na takový podnik, čistou myšlenku založit vládu nad lidmi, podnik, proti kterému je učení Pythagorovo o filosofii mimo světský ruch anebo učení Platonovo o filosofech králích jen hrubým tápáním po zemi.
   Emanuel Rádl #23561 Útěcha z filosofie
  • Emanuel Rádl
   Pravda jest, že rodinný život byl v některých zemích otřesen; jako však není rozšíření lhářství a podvodu důkazem, že se má lhát a podvádět, tak překračování manželské věrnosti, množství rozvodů a nahrazování manželství animálním sexuálním životem neznamená, že by lidé nevěděli, že manželství je jedinou možností slušného společenského života.
   Emanuel Rádl #23544
  • Emanuel Rádl
   Kdo se podívá otevřenýma očima na to, co světem hýbe a vždycky hýbalo, ten brzo ztratí z očí ono vraždění a podvádění a uvidí svět plný lidí nadšených pro pravdu. Místo šklebících se katů kolem plápolavých hranic uvidí lidi s nadšením jdoucí na smrt upálením pro Krista, místo dravých šelem v arénách uvidí křesťany nade všecko věřící v království Boží, místo surových králů vedoucích války ve jménu Kristově uvidí muže, kteří ve jménu Kristově připravují věčný mír. A na těchto spravedlivých lidech stojí svět, oni jsou strůjci dějin, jimi svět pokračuje a všechna ukrutnost je jen malicherná zlost. A oči všechněch spravedlivých lidí jsou obráceny k jednomu vůdci, ke Kristu.
   Emanuel Rádl #23528 Čím je nám dnes Ježíš Kristus
  • Emanuel Rádl
   Příčina, proč se moje názory zdají být paradoxní, je v dlouhé falešné výchově českého lidu.
   Emanuel Rádl #23514 Válka Čechů s Němci
  • Emanuel Rádl
   Národnostní otázka je otázkou světovou.
   Emanuel Rádl #23499 Válka Čechů s Němci
  • Emanuel Rádl
   Světová válka nás přesvědčila, že člověčenstvo dokonce nespěje k světovému bratrství, ale že se rozdělí na dva tábory národů: v jednom budou ti, kteří nespouštějí s očí ideál dobra ... v druhém budou národové, bojující za zlo i tenkrát, když pokrytecky předstírají opak.
   Emanuel Rádl #23486 Válka Čechů s Němci
  • Emanuel Rádl
   Slovanská bohoslužba byl obřad, při němž záleželo na mystické náladě, způsobené tímto obřadem, nikoli na obsahu slov, kterým by měl účastník obřadu rozumět.
   Emanuel Rádl #23471 Válka Čechů s Němci
  • Emanuel Rádl
   Pro dnešní svobodu vědy neměl středověk smyslu, ani jí nežádaje ani neprováděje; jinak však univerzita středověká vynikala nad univerzity dnešní svojí internacionálností.
   Emanuel Rádl #23456 Válka Čechů s Němci
  • Emanuel Rádl
   Názory politických stran se rychle mění.
   Emanuel Rádl #23451 Válka Čechů s Němci
  • Emanuel Rádl
   Revoluce jest elementární masové hnutí, v němž organizovaná společnost na čas ztratí hlavu a přírodní zákon (možno-li tak říci v opak k uvědomělému řádu lidskému) na čas nabude vrchu, dokud se ze zmatku nevykrystalizuje společenský zákon nový.
   Emanuel Rádl #23428 Válka Čechů s Němci
  • Emanuel Rádl
   O příčinách velkých revolucí je mnoho teorií; zhýralost vyšších vrstev společnosti často se uvádí za příčinu jak revoluce bolševické, tak veliké revoluce francouzské, tak i revoluce husitské.
   Emanuel Rádl #23415 Válka Čechů s Němci
  • Emanuel Rádl
   Středověk nespekuloval o věcech tohoto světa, tedy o problémech biologických, fyzikálních, chemických, nýbrž o metafyzických.
   Emanuel Rádl #23398 Válka Čechů s Němci
  • Emanuel Rádl
   Antipatie rasová je vlastností všech kmenů, zvláště na nižším vývojovém stupni
   Emanuel Rádl #23384 Válka Čechů s Němci
  • Emanuel Rádl
   Rasové antipatie dřímající za Karla IV. probudily se znova, jakmile s jeho synem přišla opět slabá vláda.
   Emanuel Rádl #23370 Válka Čechů s Němci
  • Emanuel Rádl
   Dekret kutnohorský byl aktem násilným. Karel IV. založil univerzitu absolutisticky a proto nejspíš měl právo také jeho nástupce do jejího běhu absolutisticky zasahovat.
   Emanuel Rádl #23356 Válka Čechů s Němci
  • Emanuel Rádl
   Demokracie se stala vyznáním Evropy po válce.
   Emanuel Rádl #23337 Válka Čechů s Němci
  1 2 »