Éliphas Lévi citáty

* 08. února 1810 - † 31. května 1875

Lévi, Eliphas

Eliphas Lévi, vlastním jménem Alphonse Louis Constant byl francouzský okultista a spisovatel.


Slovo, to jest rozum, jenž mluví.
Představa krále pekel jest ve skutečnosti špatným pochopením Boha.
Náboženství jest láska k bližnímu; tato však neexistuje tam, kde vládne anarchie.
Jsme vhozeni do života jako do moře; musíme buď plavati nebo zahynouti.
Henoch se tedy zdá býti stejnou osobností jako egyptský Hermes.
Člověk se rodí otrokem z nezbytnosti, ale může se inteligencí osvoboditi.
Nezapomínejme, že svoboda není povolení k vášním, nepodléhajícím zákonům.
Sefer Jecira, Zohar a Apokalypsa jsou vrcholnými díly okultismu.
Když se objevily oči, bylo stvořeno světlo.
Svaté knihy indické byly napsány mnoho století před křesťanskou érou.
Krása jest záře pravdy.
Pythagoras definoval Boha: jest to živá, absolutní pravda, oděná světlem.
Pythagoras učil, že slovo je číslem, ztělesněným ve formě.
Život se projevuje a trvá rovnováhou; rovnováha jest tudíž zákonem nesmrtelnosti.
Arago pravil: Kdo mimo čistou mathematiku vysloví slovo >>nemožné<<, tomu chybí inteligence.
Sloupy Sethovy, Hermetovy, Salomonovy, Heraklovy v magických podáních byly symbolisovány universálním zákonem rovnováhy.
Mysteria smrti nutno hledati nikoliv v hrobě, nýbrž v životě.
Egyptští kněží věděli více než my o tajemstvích života a vědy.
O článku víry se nediskutuje; buď se mu věří, neb nikoli; právě proto, že se vymyká vědecké zkoušce, jest to víra.
Magie dokazuje pravdivost křesťanství.