Éliphas Lévi

Éliphas Lévi citáty

* 08. února 1810 - † 31. května 1875

Lévi, Eliphas

Eliphas Lévi, vlastním jménem Alphonse Louis Constant byl francouzský okultista a spisovatel.


Každá koruna se láme, jakmile se protiví tiaře.
Skutečný život naší individuality žije jen pamětí.
Živoucí bytosti jsou ve skutečnosti ztělesněním světla.
Státi se člověkem znamená poznati sama sebe.
Stvoření jest aktem božské magie, neustále působící a věčné.
Pouze zřeknutím se předmětu vášně dospíváme k opravdové lásce.
Praví básníci jsou vyslanci boží na zemi.
Pascal pravil, že Bůh je kruhem, jehož střed je všude, ale obvod nikde.
Pochopení okultismu je věděním rovnováhy.
Svoboda jest dobrovolná poslušnost zákona.
Dáte-li slepému slepé, aby je vedl, padnou všichni do propasti.
Běda dítěti, jež se domýšlí býti moudřejším než jeho otec.
Rozkoš je úskalí člověka.
Je-li věda sluncem, pak víra jest měsícem: jest odleskem vědy v noci.
Bolest soustřeďuje.
Duch lži jest duchem smrti.
Dav si libuje v anarchii.
Božská rovnováha řídí a umožňuje věčnou matematiku.
Pravdy jsou jako světelné paprsky: skryté není ztracené a nalezené není vždy zcela nové.
Budete měřeni touže mírou, jakou měříte sami sebe.