Éliphas Lévi

Éliphas Lévi

* 08. února 1810
† 31. května 1875

Eliphas Lévi, vlastním jménem Alphonse Louis Constant byl francouzský okultista a spisovatel.
( Wikipedia )

 • Citáty - Životopis
 • Ve světě, kde vše jest bohem, není zločinu ani ctnosti.
  Nejvyšším výrazem spravedlnosti jest kult; nejdokonalejším použitím vědy lékařství.
  Zhasne-li rozum, pak mění se ustrnulý sen v šílenství a my měníme se ve zvířata jako Nabuchodonosor.
  Šílence pojímá hrůza před lékaři a halucinující mystik má odpor vůči moudrému,
  Mrtví nevracejí se více na zem, stejně jako dítě nevrací se do matčina klína.
  Vysoká věda jest vlastně vyhrazena lidem, kteří jsou pány svých vášní a cudná příroda nedává klíč od své svatební jizby cizoložníkům.
  Nespravedlnost jest podstatou lži; každá lež jest nespravedlností.
  Slovo může býti proneseno nadarmo, avšak samo o sobě není marným a má vždy svůj smysl.
  Svatý Pavel praví: >>Ďábel nosí světlo a často se proměňuje v anděla lesku.<<
  Víra počíná tam, kde věda klesá vyčerpáním...
  Příroda neplodí ani otroků ani králů, všichni lidé se rodí proto, aby pracovali.
  Černou magii možno definovati jako umění vyvolati v sobě i jiných umělé šílenství.
  Bůh jest nejvzácnější hudbou, jejíž harmonií jest příroda.
  Nezapomeňme, že dle Kabbaly dokonalé slovo, jest slovem obráceným v čin.
  Elementární duchové, praví kabbalisté ve svých nejtajnějších knihách, jsou děti Adamovy samoty; vznikly z jeho snů, kterými toužil po ženě, kterou mu Bůh ještě nedaroval.
  Čím větší je pomluva, tím silnější je její vliv na hlupáky.
  Pravým kněžství ženy jest mateřství, a kultem tohoto náboženství krbu jest cudnost.
  Ďábel jest personifikace atheismu neboli modloslužby.
  Karel Veliký, jenž věnoval papežství trůn a od něho opět obdržel světovou velmoc, jest nejmohutnější osobností našich dějin.
  Pověra má tuhý život.
  1 2 3 4 5 6 »