Éliphas Lévi

Éliphas Lévi

* 08. února 1810
† 31. května 1875

Eliphas Lévi, vlastním jménem Alphonse Louis Constant byl francouzský okultista a spisovatel.
( Wikipedia )

 • Citáty | Životopis
  • Elifas Lévi
   Lidstvo stojí na nesmírném žebříku, jehož pata se noří v temnoty a jehož vrchol ztrácí se ve světle. Mezi těmito dvěma extrémy jest bezpočet stupňů.
   Elifas Lévi #15554
  • Éliphas Lévi
   Ve světě, kde vše jest bohem, není zločinu ani ctnosti.
   Éliphas Lévi #14087
  • Éliphas Lévi
   Nejvyšším výrazem spravedlnosti jest kult; nejdokonalejším použitím vědy lékařství.
   Éliphas Lévi #13559
  • Éliphas Lévi
   Zhasne-li rozum, pak mění se ustrnulý sen v šílenství a my měníme se ve zvířata jako Nabuchodonosor.
   Éliphas Lévi #13530
  • Éliphas Lévi
   Šílence pojímá hrůza před lékaři a halucinující mystik má odpor vůči moudrému,
   Éliphas Lévi #13493
  • Éliphas Lévi
   Mrtví nevracejí se více na zem, stejně jako dítě nevrací se do matčina klína.
   Éliphas Lévi #13472
  • Éliphas Lévi
   Vysoká věda jest vlastně vyhrazena lidem, kteří jsou pány svých vášní a cudná příroda nedává klíč od své svatební jizby cizoložníkům.
   Éliphas Lévi #13437
  • Éliphas Lévi
   Nespravedlnost jest podstatou lži; každá lež jest nespravedlností.
   Éliphas Lévi #13435
  • Éliphas Lévi
   Slovo může býti proneseno nadarmo, avšak samo o sobě není marným a má vždy svůj smysl.
   Éliphas Lévi #13417
  • Éliphas Lévi
   Svatý Pavel praví: >>Ďábel nosí světlo a často se proměňuje v anděla lesku.<<
   Éliphas Lévi #13398
  • Éliphas Lévi
   Víra počíná tam, kde věda klesá vyčerpáním...
   Éliphas Lévi #13385
  • Éliphas Lévi
   Příroda neplodí ani otroků ani králů, všichni lidé se rodí proto, aby pracovali.
   Éliphas Lévi #13359
  • Éliphas Lévi
   Černou magii možno definovati jako umění vyvolati v sobě i jiných umělé šílenství.
   Éliphas Lévi #13343
  • Éliphas Lévi
   Bůh jest nejvzácnější hudbou, jejíž harmonií jest příroda.
   Éliphas Lévi #13324
  • Éliphas Lévi
   Nezapomeňme, že dle Kabbaly dokonalé slovo, jest slovem obráceným v čin.
   Éliphas Lévi #13304
  • Éliphas Lévi
   Elementární duchové, praví kabbalisté ve svých nejtajnějších knihách, jsou děti Adamovy samoty; vznikly z jeho snů, kterými toužil po ženě, kterou mu Bůh ještě nedaroval.
   Éliphas Lévi #13267
  • Éliphas Lévi
   Čím větší je pomluva, tím silnější je její vliv na hlupáky.
   Éliphas Lévi #13251
  • Éliphas Lévi
   Pravým kněžství ženy jest mateřství, a kultem tohoto náboženství krbu jest cudnost.
   Éliphas Lévi #13210
  • Éliphas Lévi
   Ďábel jest personifikace atheismu neboli modloslužby.
   Éliphas Lévi #13142
  • Éliphas Lévi
   Karel Veliký, jenž věnoval papežství trůn a od něho opět obdržel světovou velmoc, jest nejmohutnější osobností našich dějin.
   Éliphas Lévi #13115
  1 2 3 4 5 6 »