Edward Bulwer-Lytton

Edward Bulwer-Lytton

* 25. května 1803
† 18. ledna 1873

Edward Bulwer-Lytton byl anglický romanopisec a politik.
( Wikiquote )

 • Citáty
  • Edward Bulwer-Lytton
   Krásou duše je víra.
   Edward Bulwer-Lytton #17277
  • Edward Bulwer-Lytton
   Hudba pramene se ozývá uvnitř duše.
   Edward Bulwer-Lytton #17199
  • Edward Bulwer-Lytton
   V zákonech, které řídí vesmír, je stanoveno, že nic bídného nepotrvá dlouho.
   Edward Bulwer-Lytton #17055
  • Edward Bulwer-Lytton
   Vědění a moc nejsou ještě štěstím.
   Edward Bulwer-Lytton #17019
  • Edward Bulwer-Lytton
   Po tříměsíčním manželství není již rozdílu mezi ohyzdností a krásou. Zvyk je dobrým vyrovnavatelem.
   Edward Bulwer-Lytton #16995
  • Edward Bulwer-Lytton
   V každém umění, ať nalézá plastického vyjádření ve slovech nebo mramoru, v barvách nebo zvucích, je otrocké napodobení přírody.
   Edward Bulwer-Lytton #16982
  • Edward Bulwer-Lytton
   Nikoliv ve vědění věcí zevnějších, nýbrž v dokonalosti duše uvnitř je základ říše člověka, jenž touží stát se něčím více, než lidé ostatní.
   Edward Bulwer-Lytton #16967
  • Edward Bulwer-Lytton
   K nejděsnějším zjevům lidských neštěstí náleží vidět starce, který stojí jednou nohou v hrobě, bdícího u lože umírajícího dítěte.
   Edward Bulwer-Lytton #16945
  • Edward Bulwer-Lytton
   Umění je bližší božským vlastnostem než věda.
   Edward Bulwer-Lytton #16909
  • Edward Bulwer-Lytton
   Možná, že nejkrásnější nesmrtelností na zemi je ta, kterou skýtá ušlechtilé jméno.
   Edward Bulwer-Lytton #16873
  • Edward Bulwer-Lytton
   Milujeme krásné a jasné, ale zároveň máme jistý pocit, právě tak hluboký jako je láska, k věcem hrozným a temným.
   Edward Bulwer-Lytton #16858
  • Edward Bulwer-Lytton
   Veliký malíř, právě tak, jako veliký spisovatel může vtělovat jenom to, co je člověku možno .
   Edward Bulwer-Lytton #16827
  • Edward Bulwer-Lytton
   Rozšiřte veškeré vědomosti, které dnes má země, mezi veškeré lidstvo a zítra již budou někteří lidé moudřejšími ostatních.
   Edward Bulwer-Lytton #16804
  • Edward Bulwer-Lytton
   Veškeré naše ctnosti, veškeré naše zákony, jsou výsledky knih a pouček, které obsahují city a nikoliv činy.
   Edward Bulwer-Lytton #16781
  • Edward Bulwer-Lytton
   Ze všech známek zkaženého srdce a slabého rozumu je nejjistější známkou sklon k nevěře.
   Edward Bulwer-Lytton #16766
  • Edward Bulwer-Lytton
   Mezi Bohem a géniem je nutné pojítko – ano, je mezi nimi, skoro přiměřená mluva.
   Edward Bulwer-Lytton #16747
  • Edward Bulwer-Lytton
   Uč se být chudým na duchu, synu můj, chceš-li proniknout posvátnou noc, obkličující pravdu.
   Edward Bulwer-Lytton #16730
  • Edward Bulwer-Lytton
   Tak jako přitažlivost, udržuje zemi v prostoru, tak je to stejná přitažlivost, která poutá duši k zemi.
   Edward Bulwer-Lytton #16717
  • Edward Bulwer-Lytton
   Umění je magií.
   Edward Bulwer-Lytton #16702
  • Edward Bulwer-Lytton
   Jsme pouhými modifikacemi hmoty.
   Edward Bulwer-Lytton #16687
  1 2 3 4 »