Edgar Cayce

Edgar Cayce

* 18. března 1877
† 03. ledna 1945

Edgar Cayce byl americký jasnovidec, který údajně vlastnil schopnost odpovídat na otázky všeho druhu, jako například o léčení, reinkarnaci, válkách, Atlantidě, o budoucnosti, zatímco byl v tranzu. Po probuzení si nic nepamatoval, proto se mu přezdívá spící prorok.
( edgarcayce.org [EN] )

 • Citáty | Životopis
 • Hmota vzešla z ducha a nemůže být od svého původce odtržena.
  Chraňte se prudkých výbuchů citů a při každé ráně osudu zachovejte vnitřní statečnost.
  Tělo, jež vypadá kompaktně a pevně, ve skutečnosti není ničím jiným, než svazkem pohybů či sil, jež víří v ultra rychlém pohybu.
  Trpělivost a pečlivé opakování plné porozumění mohou vyvolat doslova zázraky.
  Léčebné meditace je nezbytné opakovat často a s neochvějnou vírou.
  Výroky obsahující pravdu musejí být proneseny s naprostou odevzdaností, silou citu a vůle.
  Nadvědomí - tajemný rezervoár všech nadpřirozených sil.
  Kořeny úporných tělesných nebo duševních chorob spočívají v hlubokém podvědomí.
  Musíte najít rovnováhu mezi středověkou představou naprosté závislosti na Bohu a novodobou snahou spoléhat se pouze sám na sebe.
  Bůh pomáhá těm, kdož si pomáhají sami.
  Vyvarujte se nepříjemných slov, třebaže by byla pravdivá.
  Neexistuje žádný zákon, jenž by nás nutil setrvávat v okovech.
  V jádru každého problému leží řešení!
  V žádném případě v důsledku momentálního nedostatku peněz, věcí či myšlenek netrpte pocitem nouze či omezení.
  Meditace, sebeanalýza a používání tvůrčí imaginace, udržují naše volné spojení s vnitřní dimenzí.
  Tvůrčí inteligence nemůže fungovat v zamlženém vědomí.
  Lůnem moci, tvořivosti a inteligence je čisté vědomí.
  V podstatě žijeme podle toho, do jaké míry dokážeme setrvat v harmonickém vztahu s přírodou.
  Je osudné z minulého i momentálního zla vinit jiné!
  Čím dříve poznáte, že za své životní zážitky není zodpovědná žádná vnější příčina, tím na tom budete lépe!
  « 1 2 3 4 »