Edgar Cayce

Edgar Cayce

* 18. března 1877
† 03. ledna 1945

Edgar Cayce byl americký jasnovidec, který údajně vlastnil schopnost odpovídat na otázky všeho druhu, jako například o léčení, reinkarnaci, válkách, Atlantidě, o budoucnosti, zatímco byl v tranzu. Po probuzení si nic nepamatoval, proto se mu přezdívá spící prorok.
( edgarcayce.org [EN] )

 • Citáty | Životopis
 • Meditace je zbavení se všeho, co zabraňuje stoupání tvořivých sil vzhůru podél páteře.
  Během meditace dolů sestoupí vliv, jenž otevře čakry. Poté síly v těle stoupají k patřičným centrům či čakrám a projevují se jako pohyby těla, zvuky v uších, či vize.
  Ani jeden den nevynechej meditaci.
  Pán je uvnitř tvého chrámu, uvnitř tebe a je na tobě, zda se stane tvým průvodcem.
  Lidské tělo je jako zahrada, v níž rostou lákavé stromy smyslů - zrak, sluch, chuť, čich a hmat.
  Bůh není nad námi, ale uvnitř nás.
  Čtěte dobré knihy a přečtené důkladně zpracujte.
  Nikdy se neobohacujte na úkor druhých!
  Dodržujete fyzické, společenské a mravní zákony.
  Nejsilnějším očistným prostředkem je moudrost.
  Úsilí zajistit si peníze, by mělo být spojeno s přáním pomoci jiným.
  Vědomý zákon úspěchu spočívá v moudrém plánování a jednání.
  Bůh pomáhá těm, kdož si pomáhají sami a současně se k němu modlí.
  Kdo čte hodinu, měl by dvě hodiny psát a tři přemýšlet!
  Svůj rozum použijte tak, abyste podle svých nejlepších možnost vedli plánovitý život.
  Had nebezpečné zvědavosti a Eva, citově orientovaná ženská povaha, jež přebývá v každém člověku, vedou k pokušení.
  V Božím duchu panuje vědomí neměnné blaženosti.
  Cílem meditace je zjemnit naše vibrace.
  Ve snu člověk buduje tělo a vědomí.
  Rozdíl mezi hmotou a Duchem spočívá ve frekvenci kmitočtů.
  « 1 2 3 4 »