Edgar Cayce

Edgar Cayce citáty #2

* 18. března 1877 - † 03. ledna 1945

Cayce, Edgar

Edgar Cayce byl americký jasnovidec, který údajně vlastnil schopnost odpovídat na otázky všeho druhu, jako například o léčení, reinkarnaci, válkách, Atlantidě, o budoucnosti, zatímco byl v tranzu. Po probuzení si nic nepamatoval, proto se mu přezdívá spící prorok.


Meditace je zbavení se všeho, co zabraňuje stoupání tvořivých sil vzhůru podél páteře.
Během meditace dolů sestoupí vliv, jenž otevře čakry. Poté síly v těle stoupají k patřičným centrům či čakrám a projevují se jako pohyby těla, zvuky v uších, či vize.
Ani jeden den nevynechej meditaci.
Pán je uvnitř tvého chrámu, uvnitř tebe a je na tobě, zda se stane tvým průvodcem.
Lidské tělo je jako zahrada, v níž rostou lákavé stromy smyslů - zrak, sluch, chuť, čich a hmat.
Bůh není nad námi, ale uvnitř nás.
Čtěte dobré knihy a přečtené důkladně zpracujte.
Nikdy se neobohacujte na úkor druhých!
Dodržujete fyzické, společenské a mravní zákony.
Nejsilnějším očistným prostředkem je moudrost.
Úsilí zajistit si peníze, by mělo být spojeno s přáním pomoci jiným.
Vědomý zákon úspěchu spočívá v moudrém plánování a jednání.
Bůh pomáhá těm, kdož si pomáhají sami a současně se k němu modlí.
Kdo čte hodinu, měl by dvě hodiny psát a tři přemýšlet!
Svůj rozum použijte tak, abyste podle svých nejlepších možnost vedli plánovitý život.
Had nebezpečné zvědavosti a Eva, citově orientovaná ženská povaha, jež přebývá v každém člověku, vedou k pokušení.
V Božím duchu panuje vědomí neměnné blaženosti.
Cílem meditace je zjemnit naše vibrace.
Ve snu člověk buduje tělo a vědomí.
Rozdíl mezi hmotou a Duchem spočívá ve frekvenci kmitočtů.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy