Eckhart Tolle

Eckhart Tolle citáty #5

* 16. února 1948

Tolle, Eckhart

Eckhart Tolle (původním jménem Ulrich Leonard Tolle) je německý filozof, myslitel a duchovní učitel. V Německu strávil prvních třináct let svého života. Po ukončení studia na Londýnské univerzitě odešel do Cambridge, kde pracoval jako badatel a odborný asistent. Když mu bylo devětadvacet let, hluboká duchovní transformace radikálně změnila směr jeho života.


Většina lidské bolesti je zbytečná. Bolest si způsobujete sami, dokud se necháte ovládat svou myslí.
Každý, kdo vyzkoušel drogy, ví, že euforie se nakonec změní v nějakou formu bolesti.
Místo abyste citovali Buddhu, buďte Buddhou, buďte „probuzeným člověkem", což slovo buddha znamená.
Slovo emoce pochází z latinského emovere, což znamená „vyrušit".
Láska a radost jsou neoddělitelné od vašeho přirozeného stavu vnitřní spojitosti s Bytím.
Myšlení nemůže existovat bez vědomí, kdežto vědomí nepotřebuje myšlení.
Počátkem svobody je poznání, že nejste totožný se svým myšlením.
Mysl je vynikající nástroj, pokud ji užíváme správně. Užíváme-li ji nesprávným způsobem, stává se velmi destruktivní.
Osvícený člověk je vždycky soustředěný především na přítomnost, aniž ztrácí okrajové vědomí času.
Osvícení není jen konec utrpení a konfliktů, je to zároveň osvobození z područí neustálého myšlení.
Zbavte se iluze času.
Evangalium moderního mystika nám ukazuje brány do věčné přítomnosti a nabízí nám transcendentní pravdy, které nás osvobodí.
(Moc přítomného okamžiku)
Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru. Tak důležití jste!
Příčinou všech problémů je samotné ego.
Láska není branou; láska je to, co branou přichází do tohoto světa.
Všechna duchovní učení mají svůj původ v jediném Zdroji.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy