Eckhart Tolle

Eckhart Tolle

* 16. února 1948

Eckhart Tolle (původním jménem Ulrich Leonard Tolle) je německý filozof, myslitel a duchovní učitel. V Německu strávil prvních třináct let svého života. Po ukončení studia na Londýnské univerzitě odešel do Cambridge, kde pracoval jako badatel a odborný asistent. Když mu bylo devětadvacet let, hluboká duchovní transformace radikálně změnila směr jeho života.
( Wikipedia )

 • Citáty | Naši andělé strážní | Životopis | Knihy
 • O Bohu můžete hovořit celý život, ale to neznamená, že znáte realitu, kterou to slovo označuje.
  Naše tělo se může stát vstupní bránou do sféry Bytí.
  Jen světlo může poznat světlo.
  Uvědomte si, že vaše vnímání světa je odrazem stavu vašeho vědomí.
  Samotná slova nejsou důležitá. Slova nejsou Pravda: pouze k ní ukazují.
  Má-li lidstvo přežít, bude muset postoupit na vyšší úroveň vědomí.
  Kolektivní mysl lidstva je nejšílenější nejdestruktivnější entita, jaká kdy existovala na této planetě.
  Většina lidí je ve spárech egoického modu vědomí: vědomí, které se ztotožňuje s myslí a je myslí ovládáno.
  Mnozí lidé jsou tak uvězněni ve své mysli, že pro ně krása přírody vůbec neexistuje.
  Zenoví mistři označují stav bezmyšlenkovitosti a totální vědomé přítomnosti slovem satori.
  Chápat přítomnost znamená být přítomný.
  Od minulosti vás může osvobodit pouze přítomnost.
  Vnímejte energii přítomného okamžiku, uvědomujte si plnost Bytí.
  Nedovolte strachu, aby vstoupil do vaší mysli.
  Osvobození od času je nejhlubší transformací vědomí, jakou si můžete představit.
  Možná si neuvědomujete, že čas je příčinou vašeho utrpení a problémů.
  Budoucnost je obvykle replikou minulosti.
  Podstata zenu spočívá v tom, že žijete v přítomném okamžiku tak vědomě a soustředěně, že ve vás nemůže přežít nic, čím bytostně nejste.
  Duchovní mistři všech tradic se už odedávna shodují v tom, že přítomný okamžik je bránou do sféry duchovna.
  Stejně jako měsíc nemá své vlastní světlo, ale odráží světlo slunce, minulost a budoucnost jsou matným odrazem světla a síly věčného okamžiku.
  « 1 2 3 4 5 6 »