Eckhart Tolle

Eckhart Tolle citáty #4

* 16. února 1948

Tolle, Eckhart

Eckhart Tolle (původním jménem Ulrich Leonard Tolle) je německý filozof, myslitel a duchovní učitel. V Německu strávil prvních třináct let svého života. Po ukončení studia na Londýnské univerzitě odešel do Cambridge, kde pracoval jako badatel a odborný asistent. Když mu bylo devětadvacet let, hluboká duchovní transformace radikálně změnila směr jeho života.


Mnozí lidé jsou tak uvězněni ve své mysli, že pro ně krása přírody vůbec neexistuje.
Zenoví mistři označují stav bezmyšlenkovitosti a totální vědomé přítomnosti slovem satori.
Chápat přítomnost znamená být přítomný.
Od minulosti vás může osvobodit pouze přítomnost.
Vnímejte energii přítomného okamžiku, uvědomujte si plnost Bytí.
Nedovolte strachu, aby vstoupil do vaší mysli.
Osvobození od času je nejhlubší transformací vědomí, jakou si můžete představit.
Možná si neuvědomujete, že čas je příčinou vašeho utrpení a problémů.
Budoucnost je obvykle replikou minulosti.
Podstata zenu spočívá v tom, že žijete v přítomném okamžiku tak vědomě a soustředěně, že ve vás nemůže přežít nic, čím bytostně nejste.
Duchovní mistři všech tradic se už odedávna shodují v tom, že přítomný okamžik je bránou do sféry duchovna.
Stejně jako měsíc nemá své vlastní světlo, ale odráží světlo slunce, minulost a budoucnost jsou matným odrazem světla a síly věčného okamžiku.
Čas není cenný, protože je to iluze.
Potřeby ega jsou nekonečné. Ego se cítí ohrožené a bezbranné, a proto žije v neustálém strachu a pořád něco potřebuje.
Smrt vás zbaví všeho, čím nejste.
Strach má mnoho příčin. Bojíme se ztráty, neúspěchu, zranění atd., ale veškerý strach je v podstatě strachem našeho ega ze smrti a neexistence.
Některá duchovní učení tvrdí, že veškerá bolest je v podstatě zdání, a mají pravdu.
Přijměte život - a uvidíte, jak vám začne pomáhat, místo aby vám škodil.
Neexistuje nic než přítomný okamžik.
Potěšení vždy nacházíte v něčem mimo vás, kdežto radost vzniká ve vašem nitru.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy