Eckhart Tolle

Eckhart Tolle citáty #3

* 16. února 1948

Tolle, Eckhart

Eckhart Tolle (původním jménem Ulrich Leonard Tolle) je německý filozof, myslitel a duchovní učitel. V Německu strávil prvních třináct let svého života. Po ukončení studia na Londýnské univerzitě odešel do Cambridge, kde pracoval jako badatel a odborný asistent. Když mu bylo devětadvacet let, hluboká duchovní transformace radikálně změnila směr jeho života.


Ve svém každodenním životě nesoustřeďujte veškerou svou pozornost na vnější svět a na svou mysl. Soustřeďte se také do svého nitra.
Neviditelné Bytí je zdrojem energie čchi.
Když vám někdo něco říká, poslouchejte celým tělem, nejen svou myslí.
Potřebujete-li najít nějaké řešení nebo tvůrčí myšlenku, přestaňte myslit a soustřeďte se na své vnitřní energetické pole.
Vaše tělo miluje vaši pozornost.
Ve zdravém organismu mají emoce velmi krátké trvání. Emoce je jako vlna na hladině vašeho Bytí.
Na vyšší energetické úrovni vás nemůže ovlivnit žádná negativita a vy přitahujete nové situace, jež jsou odrazem této vyšší energie.
Skutečností je, že nikdo se nikdy nestal osvíceným prostřednictvím popírání těla.
Podstatou všeho je prázdnota.
Na tělesné úrovni jsou lidé velmi blízko zvířatům.
Lidské chování je hřích. Je to šílenství. Je to nevědomí.
Slovo Bůh je často jen duševním idolem.
O Bohu můžete hovořit celý život, ale to neznamená, že znáte realitu, kterou to slovo označuje.
Naše tělo se může stát vstupní bránou do sféry Bytí.
Jen světlo může poznat světlo.
Uvědomte si, že vaše vnímání světa je odrazem stavu vašeho vědomí.
Samotná slova nejsou důležitá. Slova nejsou Pravda: pouze k ní ukazují.
Má-li lidstvo přežít, bude muset postoupit na vyšší úroveň vědomí.
Kolektivní mysl lidstva je nejšílenější nejdestruktivnější entita, jaká kdy existovala na této planetě.
Většina lidí je ve spárech egoického modu vědomí: vědomí, které se ztotožňuje s myslí a je myslí ovládáno.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy