Eckhart Tolle

Eckhart Tolle citáty #2

* 16. února 1948

Tolle, Eckhart

Eckhart Tolle (původním jménem Ulrich Leonard Tolle) je německý filozof, myslitel a duchovní učitel. V Německu strávil prvních třináct let svého života. Po ukončení studia na Londýnské univerzitě odešel do Cambridge, kde pracoval jako badatel a odborný asistent. Když mu bylo devětadvacet let, hluboká duchovní transformace radikálně změnila směr jeho života.


Největší překážkou pro muže je mysl, zatímco největší překážkou pro ženy je emoční tělo.
Všechny věci mizí v tau. Pouze tao trvá věčně.
Ženy jsou blíže k Bytí, neboť je prakticky „ztělesňují".
Stupeň osvícení lze poznat podle toho, jak se chováte v obtížných situacích.
Nevzdáte-li se starých způsobů myšlení, váš život bude plný bolesti, násilí, zmatku a šílenství.
Láska není vybíravá, stejně jako není vybíravé sluneční světlo.
Tajemstvím života je „umřít, než umřete" - zjistit, že smrt neexistuje.
Přijetí reality je základním aspektem odpuštění.
Láska je droga, dokud droga působí cítíte se dobře, ale vždycky přijde doba, kdy působit přestane.
Na tělesné úrovni nejste nikdy úplní. Jste buď muž, nebo žena, což znamená, že jste jen polovinou celku.
Negativní emoce jsou příznakem toho, že se něčemu bráníte.
Pouze ti, kdo překonali svou závislost na světě forem, mohou vytvořit lepší svět.
Až dojde k transformaci kolektivního vědomí lidstva, ovlivní to přírodu i zvířecí království, protože všechny světy jsou vzájemně propojeny.
Soucit je vědomí hlubokého pouta mezi vámi a ostatními bytostmi.
Romantické vztahy jsou tak intenzivní a vyhledávané zážitky, protože člověku nabízejí osvobození od hlubokého pocitu strachu a neúplnosti, který je součástí neosvícené lidské situace.
Spása není v jiném místě a čase. Spása je tady a teď.
Smrt je pouhá iluze, stejně jako vaše ztotožnění s hmotnou formou.
Skutečný smysl světa není ve světě, nýbrž v jeho transcendenci. Svět potřebujete jen k tomu, abyste si mohli uvědomit neviditelné Bytí.
Nic nemůže existovat bez prostoru, nicméně prostor je nic.
Kdyby neexistoval žádný zvuk, neexistovalo by pro vás ticho; nevěděli byste, co to je.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy