Naši andělé strážní

Naši andělé strážní - Eckhart Tolle

Dětské vydání bestselleru Eckharta Tolleho moc přítomného okamžiku s obrázky Patricka McDonnella, autora komiksu MUTTS.


Neklesáme pod hladinu myšlenek, my se nad ně povznášíme.
Nejsi oddělen od celku. Jsi v jednotě se sluncem, se zemí, se vzduchem.
Stejně jak pes miluje ohryzávat kosti, stejně tak lidská mysl miluje své problémy.
Příroda vás učí být v klidu, nepřebijete-li ji tokem myšlenek.
Je úžasné pozorovat živé zvíře, protože zvíře na sebe nemá žádný názor.
Buď v klidu. Pozoruj. Naslouchej. Buď přítomen.
Opravdové štěstí se ukrývá v jednoduchých, zdánlivě nezajímavých věcech.
Rozdíl mezi Vámi a Vaším psem je ten, že Vy máte problémy a on je nemá.
Dovol své mu psovi, aby tě vzal každý den na procházku. Prospěje to tvému tělu a prospěje to tvé duši.
Láska je hluboké souznění s ostatními bytostmi.
Psi kolem sebe šíří dobro, na které lidé slyší.
Vše v přírodě - každá květina, každý strom a každé zvíře nás může mnohému naučit.
Dovol přírodě, aby tě naučila klidu.
Žil jsem s mnoha zenovými mistry, všichni byli kočky a kocouři.