Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero citáty #3

* 3. ledna 106 př. n. - † 7. prosince 43 př.

Cicero, Marcus Tullius

Marcus Tullius Cicero byl římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel.


Nikdo Ti neporadí tak dobře jako Ty sám.
Rozum je jako světlo a záře života.
Lidé, kteří bývali předem laskaví, se náhle změní, když dosáhli nějaké vyšší moci vojenské nebo úřední, když nabyli štěstí blahobytu, jako potom pohrdají starými přátelskými styky a navazují nové.
Je nutné dbát na to, aby se přátelství nezměnilo v hluboké nepřátelství.
Při žertování nikoho neurážejme. Raději nevyprávět vtip, který považujeme za zdařilý, než ztratit přítele.
Soudíš-li, zkoumej, vládneš-li, poroučej.
Přátelství je možné jenom mezi dobrými lidmi.
Nic není nesnadné pro toho, kdo miluje.
Nejmilejší je to přátelství, které vzešlo z podobností povah.
Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles - k myšlení a jednání.
Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi.
Ctnost sama plodí a udržuje přátelství a není přátelství bez ctnosti.
Vlídnost plodí vlídnost.
Každému sluší nejlépe, co je mu nejvlastnější.
Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatně mluví špatní lidé?
Z příživníka se stane daleko snadněji boháč než otec rodiny.
Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, naše neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí spolu s námi.
V přátelství není horší nákazy nežli lichocení.
Přátelství má větší cenu než příbuzenstvo.
Přítel je jako druhé já.