Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero citáty #2

* 3. ledna 106 př. n. - † 7. prosince 43 př.

Cicero, Marcus Tullius

Marcus Tullius Cicero byl římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel.


Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.
Život zemřelých je uložen v paměti žijících.
Nejjasnější pojmy jsou často zatemňovány složitými úvahami.
Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.
Vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na mnohé dobré činy je nejpříjemnější.
Přátelství se má spíše pozvolna rozvazovat, než trhat.
Dokud dýchám, doufám.
Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás.
Přátelství se má všeobecně posuzovat teprve tehdy, když se ustálí charakter i věk.
Ve všech věcech je něco užitečného, třebaže ve skryté podobě.
Smrt, po níž následuje nesmrtelnost, není třeba oplakávat.
Žádná moc nesmí platit víc než zákony.
Skutečná přátelství jsou věčná.
Odevšad vede do podsvětí stejně dlouhá cesta.
Žádná pevnost není tak pevná, aby ji peníze nezdolaly.
Přátelství je úplná shoda ve všech božských a lidských věcech, spojená s pochybností a láskyplnou úctou.
Nesnaž se převyšovat ostatní, ale sám sebe.
Při práci se mají víc pohybovat ruce nežli jazyk.
Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný.
Provinění nelze omluvit tím, že ses provinil kvůli příteli.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy