Christoph Friedrich Ammon

Christoph Friedrich Ammon citáty

* 16. ledna 1766 - † 21. května 1850

Ammon, Christoph Friedrich

Christoph Friedrich Ammon byl německý protestantský teolog.


Příklad, zvláště příklad rodičů, je takřka morální athmosférou, v níž, jest-li příklad dobrý, děti jistý pud slušnosti, počestnosti a mravnosti vdechují, který jich nikdy zcela neopustí. Chybují-li a hřeší-li však rodiče sami, pozbývají práva na svých dětech neřády trestati, vydávajíce se v trapné nebezpečí, od dětí samých káránu a v posměch bránu býti.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy