Bohuslav Balbín

Bohuslav Balbín

* 03. prosince 1621
† 28. listopadu 1688

Bohuslav Balbín z Vorličné byl český literát, historik, kněz, zeměpisec a pedagog.
( Wikiquote )

 • Citáty
  • Bohuslav Balbín
   Jazyk slovanský jest prvotní, a při prvním zmatení jazykův původem a vnuknutím božím povstal, o tom pochybovati nelze.
   Bohuslav Balbín #12284
  • Bohuslav Balbín
   Vše, co domácí, nám zapáchá; my sami na sebe se mrzíme i stejnou vášní hloupou, co krajany svými pohrdáme, nenavidíme též jazyka svého.
   Bohuslav Balbín #12276
  • Bohuslav Balbín
   Když se jazyk mění, jest to nejkrajnější a téměř otrocké ponížení.
   Bohuslav Balbín #12234
  • Bohuslav Balbín
   Nikdo, kdo slovansky mluví, uváží-li rozšířenosť jazyka tohoto, neneznámého ve velmi veliké části Evropy a Asie, nemusí se styděti a mrzeti na svůj národ.
   Bohuslav Balbín #12208
  • Bohuslav Balbín
   Jazyk slavonský čili illyrský nyní ze všech nejdále sahá; neboť se vidí, že rozprostírá se od moře Jaderského až k okeánu ledovému.
   Bohuslav Balbín #12163
  • Bohuslav Balbín
   Psát nepravdu jsem se nenaučil, psát pravdu se neodvažuji.
   Bohuslav Balbín #11090