Bohuslav Balbín

Bohuslav Balbín citáty

* 03. prosince 1621 - † 28. listopadu 1688

Balbín, Bohuslav

Bohuslav Balbín z Vorličné byl český literát, historik, kněz, zeměpisec a pedagog.


Jazyk slovanský jest prvotní, a při prvním zmatení jazykův původem a vnuknutím božím povstal, o tom pochybovati nelze.
Vše, co domácí, nám zapáchá; my sami na sebe se mrzíme i stejnou vášní hloupou, co krajany svými pohrdáme, nenavidíme též jazyka svého.
Když se jazyk mění, jest to nejkrajnější a téměř otrocké ponížení.
Nikdo, kdo slovansky mluví, uváží-li rozšířenosť jazyka tohoto, neneznámého ve velmi veliké části Evropy a Asie, nemusí se styděti a mrzeti na svůj národ.
Jazyk slavonský čili illyrský nyní ze všech nejdále sahá; neboť se vidí, že rozprostírá se od moře Jaderského až k okeánu ledovému.
Psát nepravdu jsem se nenaučil, psát pravdu se neodvažuji.