Athenagoras ze Syrakusy

Athenagoras ze Syrakusy

* 450 př. n. l.

Athenagoras ze Syrakusy byl vojevůdce opozice ve spartských válkách.
( Wikipedia [EN] )