Aristoteles

Aristoteles

* 384 př. n. l.
† 322 př. n. l.

Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.
( Wikiquote )

 • Citáty
  • Aristotelés
   Zkušenost, na rozdíl od vědění, ví, ale neví proč.
   Aristotelés #16133
  • Aristotelés
   Kdo pokračuje ve vědách, ale upadá v mravnosti, více upadá než pokračuje.
   Aristotelés #16129
  • Aristotelés
   Každý génius má v sobě trochu šílenství.
   Aristotelés #16090
  • Aristotelés
   Pravá moudrost je v štěstí okrasou, v neštěstí oporou.
   Aristotelés #16046
  • Aristotelés
   Být spravedlivým v mysli ještě neznamená být spravedlivým v činech.
   Aristotelés #16026
  • Aristotelés
   Každý se může rozhněvat – to je snadné. Ale rozhněvat se na správnou osobu, ve správné míře, ve správnou dobu, správným směrem a správným způsobem – to není v moci každého a není to snadné.
   Aristotelés #16000
  • Aristotelés
   Osvícené sobectví - činění druhým dobré věci.
   Aristotelés #15973
  • Aristotelés
   Lidé začali filozofovat, protože se něčemu divili.
   Aristotelés #15955
  • Aristotelés
   Lidé rozumem silní ovládají jiné přirozeně.
   Aristotelés #15924
  • Aristotelés
   Všichni lidé od přirozenosti touží po poznání.
   Aristotelés #15893
  • Aristotelés
   Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost tedy není čin, ale zvyk.
   Aristotelés #15843
  • Aristoteles
   Pokud je jedna cesta lepší než druhá, můžete si být jisti, že to je ta přírodní.
   Aristoteles #15331
  • Aristotelés ze Stageiry
   Zlo lidi spojuje.
   Aristotelés ze Stageiry #7286
  • Aristoteles
   Ty chceš vědět, proč jsem přerušil učený rozhovor, abych se ohlédl za krásnou ženou? Lituji tě, můj příteli, protože tohle byla otázka slepce.
   Aristoteles #7142
  • Aristoteles
   Základem demokratického státu je svoboda.
   Aristoteles #4569
  • Aristotelés
   Nejméně špatná (z pokleslých forem vlády) je demokracie, neboť pokřivení obce je tam nejmenší.
   Aristotelés #4566
  • Aristoteles
   Naše štěstí závisí jen na nás.
   Aristoteles #3899
  • Aristoteles
   Existuje jen jeden způsob, jak se vyhnout kritice: nedělat nic, neříkat nic.
   Aristoteles #3250
  • Aristoteles ze Stageiry
   I myšlení občas škodí zdraví.
   Aristoteles ze Stageiry #3104
  • Aristoteles ze Stageiry
   Komedie je napodobením neškodné špatnosti.
   Aristoteles ze Stageiry #1988
  « 1 2 3 4 5 6 »