Aristoteles

Aristoteles

* 384 př. n. l.
† 322 př. n. l.

Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.
( Wikiquote )

 • Citáty
  • Aristotelés
   Člověk je přirozeností politický živočich.
   Aristotelés #16407
  • Aristotelés
   Dokonalý člověk je nejlepší z živočichů, pokud je ale oddělen od zákona a spravedlnosti, je nejhorší ze zvířat.
   Aristotelés #16391
  • Aristotelés
   Lidé obecně touží po dobru, a to nejen proto, že po něm toužili jejich otcové.
   Aristotelés #16387
  • Aristotelés
   Čas věci rozdírá. Vše stárne pod mocí Času a je zapomenuto, jak Čas mine.
   Aristotelés #16367
  • Aristotelés
   Lidé ctižádostiví bývají závistivější než lidé bez ctižádosti.
   Aristotelés #16350
  • Aristotelés
   Kdo chce správně poznávat, musí nejprve správným způsobem pochybovat.
   Aristotelés #16346
  • Aristotelés
   Jedni šetří, jako by měli žít věčně, druzí utrácejí, jako by měli hned zemřít.
   Aristotelés #16334
  • Aristotelés
   Touha po přátelství vzniká rychle, avšak přátelství nikoliv.
   Aristotelés #16316
  • Aristotelés
   Ve všech věcech přírody existuje cosi nádherného.
   Aristotelés #16305
  • Aristotelés
   Je mi přítelem Platón, ale větší přítelkyní je mi pravda.
   Aristotelés #16289
  • Aristotelés
   Míti přátele znamená být vážen pro sebe samého.
   Aristotelés #16279
  • Aristotelés
   Stát není pouze společnost, která má veřejné místo, zřízené pro potírání zločinu a kvůli směně. Politická společnost existuje kvůli vznešeným činům, a nejen kvůli kamarádství.
   Aristotelés #16256
  • Aristotelés
   Příroda nečiní nic bezdůvodně.
   Aristotelés #16242
  • Aristotelés
   Rozumný člověk usiluje o život bez bolesti, ne o život příjemný.
   Aristotelés #16238
  • Aristotelés
   Nic tak neničí lidské tělo jako trvalá nečinnost.
   Aristotelés #16222
  • Aristotelés
   Neuspět je možné mnoha způsoby, zatímco uspět je možné pouze způsobem jedním.
   Aristotelés #16214
  • Aristotelés
   Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.
   Aristotelés #16195
  • Aristotelés
   Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.
   Aristotelés #16183
  • Aristotelés
   Zlo lidi spojuje.
   Aristotelés #16171
  • Aristotelés
   Život je pohyb.
   Aristotelés #16156
  « 1 2 3 4 5 6 »