Aristoteles

Aristoteles

* 384 př. n. l.
† 322 př. n. l.

Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.
( Wikiquote )

 • Citáty
  • Aristotelés
   Ach milí přátelé! Přátelé neexistují.
   Aristotelés #16790
  • Aristotelés
   Považuji za odvážnějšího, kdo překonává své vášně, než toho, kdo vítězí nad svými nepřáteli.
   Aristotelés #16775
  • Aristotelés
   Moudří lidé jedí, aby žili. Někteří však bohužel žijí, aby jedli.
   Aristotelés #16761
  • Aristotelés
   Nejpozoruhodnější na člověku je jeho schopnost myšlení.
   Aristotelés #16748
  • Aristotelés
   Ideální člověk čerpá svou radost z prokazování laskavostí druhým.
   Aristotelés #16725
  • Aristotelés
   Člověk je tvor společenský.
   Aristotelés #16711
  • Aristotelés
   Třebaže je Bůh pro všechny smrtelníky neviditelný, mohou ho vypozorovat z jeho děl.
   Aristotelés #16684
  • Aristotelés
   Ti, kdo jsou podřízeni, se bouří, aby se stali rovnými. Ti, kdo jsou rovní, se bouří, aby se stali nadřazenými.
   Aristotelés #16660
  • Aristotelés
   Jedna vlaštovka jaro nedělá.
   Aristotelés #16653
  • Aristotelés
   Pýthagorovci skládají celý vesmír z čísel, ale ne z čísel-jednotek, nýbrž soudí, že jednotky mají velikost.
   Aristotelés #16630
  • Aristotelés
   Barbar a otrok je od přírody totéž.
   Aristotelés #16577
  • Aristotelés
   Neboť člověk není to nejlepší ve vesmíru.
   Aristotelés #16561
  • Aristotelés
   Ne vždy je to samé být dobrým člověkem a být dobrým občanem.
   Aristotelés #16547
  • Aristotelés
   Celek je to, co má počátek, střed a konec.
   Aristotelés #16520
  • Aristotelés
   Ten, kdo není schopen žít ve společnosti nebo ji neshledává pro sebe dostatečnou, je buď zvíře, nebo bůh.
   Aristotelés #16500
  • Aristotelés
   Vládnout by měli ti, kdo jsou schopni vládnout nejlépe.
   Aristotelés #16492
  • Aristotelés
   Zvyk nalézati ve všem všudy jen směšnou stránku je nejspolehlivějším příznakem duše mělké - neboť směšné leží vždy na povrchu.
   Aristotelés #16475
  • Aristotelés
   Pravděpodobná nemožnost má vždy přednost před nepřesvědčivou možností.
   Aristotelés #16458
  • Aristotelés
   "Nic" neexistuje, existovat může pouze "něco".
   Aristotelés #16445
  • Aristotelés
   Osvícené sobectví, znamená činění druhým dobré věci.
   Aristotelés #16432
  « 1 2 3 4 5 6 »