Aristoteles

Aristoteles citáty

* 384 př. n. l. - † 322 př. n. l.

Aristoteles

Aristotelés ze Stageiry byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského.


Zlo lidi spojuje.
Ty chceš vědět, proč jsem přerušil učený rozhovor, abych se ohlédl za krásnou ženou? Lituji tě, můj příteli, protože tohle byla otázka slepce.
Základem demokratického státu je svoboda.
Nejméně špatná (z pokleslých forem vlády) je demokracie, neboť pokřivení obce je tam nejmenší.
Naše štěstí závisí jen na nás.
Existuje jen jeden způsob, jak se vyhnout kritice: nedělat nic, neříkat nic.
I myšlení občas škodí zdraví.
Komedie je napodobením neškodné špatnosti.
Největší hloupost je diskutovat o hlouposti s hloupými.
Přítel je ten, kdo se spoluraduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, ale pouze kvůli němu.
Přítel, to je jedna duše přebývající ve dvou tělech.
Po souloži je každý tvor smutný.
Zákon je rozum zbavený vášně.
Kdyby na zemi vládla láska, nepotřebovali bychom žádné zákony.
Velká láska je již téměř bezpohlavní.
Přítel všech - přítel nikoho.
Přítel je jedna duše ve dvou tělech.
Poznání sebe sama je počátkem moudrosti.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy