Anne Franková

Anne Franková

* 12. června 1929
† 31. března 1945

Annelies Marie Franková byla židovská dívka, která v období II. světové války psala v úkrytu deník.
( Wikiquote )

 • Citáty
 • Komu pomáhá myšlenka na neštěstí, když se sám cítí nešťastný?
  Kdo má odvahu a důvěru, nikdy nezahyne v neštěstí!
  Láska znamená někomu rozumět, mít ho rád. Sdílet s ním štěstí i neštěstí.
  Po soucitu často následuje láska
  Kdo je šťastný, učiní šťastnými i ostatní.
  My Židé se nesmíme chovat podle svých citů, musíme být stateční a silní, musíme snášet všechny svízele a nereptat, dělat vše, co je v našich 184 silách, a důvěřovat v Boha.
  Pro každého, kdo má strach, kdo je osamělý nebo nešťastný, je určitě nejlepším prostředkem vyjít kamkoli, kde je úplně sám, sám s nebem, přírodou a Bohem.
  Kdoví, snad to bude naše víra, která přivede k dobru celý svět a všechny národy, a proto, jenom proto musíme tak trpět.
  Bůh náš národ ještě nikdy neopustil, Židé přežili celá staletí a po celá staletí museli trpět.
  Myslím, že láska je něco, co se vlastně nedá zachytit slovy.
  Chci být čestná a zjišťuji, že s tím se dostanu mnohem dál.
  Odvaha a veselá mysl jsou to nejdůležitější!
  Mrtví lidé dostávají více květin, než ti živí, protože lítost je silnější než vděčnost.
  « 1 2 3