Anne Franková

Anne Franková citáty

* 12. června 1929 - † 31. března 1945

Franková, Anne

Annelies Marie Franková byla židovská dívka, která v období II. světové války psala v úkrytu deník.


Má síla, naděje, má láska, mé činy to všechno mě drží a dobrým mě činí!
Hloupí lidé většinou nesnesou, když ostatní dělají něco líp než oni.
Směj se všemu a nenech se ostatními vyvést z míry! Zdá se to sobecké, ale ve skutečnosti je to jediný lék proti sebelítosti.
Lidé, kteří mají svou víru, mohou být šťastni, neboť není každému dáno věřit v nadpozemské věci.
Vím, co chci, mám cíl, mám vlastní názory, mám víru a lásku.
Nechte mě být, jaká jsem, a budu spokojená!
Není to žádná moje sugesce, že mě pozorování nebe, mraků, měsíce a hvězd uklidňuje a naplňuje trpělivostí.
Co udělá křesťan, musí si zodpovědět sám, co udělá Žid, padá na všecky Židy.
Příroda mě naplňuje pokorou a odhodláním skutečně snášet všechny rány.
Lenost může vyhlížet přitažlivě, ale práce přináší uspokojení.
Příroda je to jediné, co skutečně nesnese žádnou náhražku!
Příroda dovede zažehnat hodně zlého.
Při každém trápení zbývá ještě něco krásného.
Vím, že za všech okolností je na každý žal i útěcha.
Když se člověk mění, zpozoruje to teprve tehdy, až když se proměna proběhne.
Komu pomáhá myšlenka na neštěstí, když se sám cítí nešťastný?
Kdo má odvahu a důvěru, nikdy nezahyne v neštěstí!
Láska znamená někomu rozumět, mít ho rád. Sdílet s ním štěstí i neštěstí.
Po soucitu často následuje láska
Kdo je šťastný, učiní šťastnými i ostatní.

Výročí

Kategorie citátů

Nové životopisy