Anaxagorás

Anaxagorás

* 499 př. n. l.
† 428 př. n. l.

Anaxagorás byl řecký předsokratovský filozof, který patřil k tzv. iónské filozofické škole.
( Wikiquote )

Citáty z knih

 • Citáty
 • Rozvržení a uzpůsobení všech věcí se provádí silou a rozumem nekonečného ducha.
  Neboť ani u malého není nic nejmenší, nýbrž vždy je něco menšího, ježto jsoucí nemůže nebýti. Ale také nad veliké je vždy něco většího…
  Věděl jsem, že jsem zplodil smrtelného.
  (reakce na zprávu o smrti syna)
  Člověk je jediný živočich, který musí pracovat, protože má ruce.
  Pravda nesmí znát strach!
  Žádná věc nevzniká a nezaniká, nýbrž ze jsoucích věcí se směšuje a rozlučuje…