Anaxagorás

Anaxagorás citáty

* 499 př. n. l. - † 428 př. n. l.

Anaxagorás

Anaxagorás byl řecký předsokratovský filozof, který patřil k tzv. iónské filozofické škole.


Rozvržení a uzpůsobení všech věcí se provádí silou a rozumem nekonečného ducha.
Neboť ani u malého není nic nejmenší, nýbrž vždy je něco menšího, ježto jsoucí nemůže nebýti. Ale také nad veliké je vždy něco většího…
Věděl jsem, že jsem zplodil smrtelného.
(reakce na zprávu o smrti syna)
Člověk je jediný živočich, který musí pracovat, protože má ruce.
Pravda nesmí znát strach!
Žádná věc nevzniká a nezaniká, nýbrž ze jsoucích věcí se směšuje a rozlučuje…