Anaxagorás

Anaxagorás

* 499 př. n. l.
† 428 př. n. l.

Anaxagorás byl řecký předsokratovský filozof, který patřil k tzv. iónské filozofické škole.
( Wikiquote )

 • Citáty
  • Anaxagoras
   Rozvržení a uzpůsobení všech věcí se provádí silou a rozumem nekonečného ducha.
   Anaxagoras #11431
  • Anaxagorás
   Neboť ani u malého není nic nejmenší, nýbrž vždy je něco menšího, ježto jsoucí nemůže nebýti. Ale také nad veliké je vždy něco většího…
   Anaxagorás #3197
  • Anaxagorás
   Věděl jsem, že jsem zplodil smrtelného.
   (reakce na zprávu o smrti syna)
   Anaxagorás #2975
  • Anaxagorás
   Člověk je jediný živočich, který musí pracovat, protože má ruce.
   Anaxagorás #2605
  • Anaxagorás
   Pravda nesmí znát strach!
   Anaxagorás #2585
  • Anaxagorás
   Žádná věc nevzniká a nezaniká, nýbrž ze jsoucích věcí se směšuje a rozlučuje…
   Anaxagorás #2510