Alexandr Veliký

Alexandr Veliký

* 20.7.356 př. n. l.
† 10.6.323 př. n. l.

Alexandr Veliký, rovněž znám jako Alexandr III. Makedonský byl králem Makedonie.
( Wikiquote )