Albert Schweitzer

Albert Schweitzer

* 14. ledna 1875
† 04. září 1965

Albert Schweitzer byl německý protestantský teolog, misionář, filosof, etik, varhanní virtuóz a lékař. Držitel Nobelovy ceny za mír z roku 1952.
( Wikipedia )

 • Citáty
 • Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně sloužit, měli by toto štěstí přijmout jako lidé, kteří tím získávají pokoru. Vždy by měli být pamětlivi toho, že mnozí by chtěli a dovedli jednat jako oni, ale nemohou. Proto každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, měl by pochopit, že se mu tím dostává velké milosti.
  Existenční boj je dvojí povahy. Člověk se musí uplatnit v přírodě a proti přírodě a také mezi lidmi a proti nim.
  Myšlení je konfrontace mezi chtěním a poznáním, která probíhá v mém nitru.
  Dobrý příklad není jednou z možností ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost.
  Svět skrývá hrozné drama vůle k životu, která se sobě rozštěpila. Jedna bytost prospívá na úkor druhé, jedna ničí druhou.
  Etika se musí vypořádat s třemi protivníky, s bezmyšlenkovostí, s egoistickou sebezáchovou a se společností.
  Moderní člověk se zvláštním způsobem rozplývá v sociálním celku.
  Každý si může zřídit své Lambarene.
  Dobré svědomí je vynález ďáblů.
  Nikdo nesmí zavírat oči a myslet si, že utrpení, od něhož se odvrátil, vlastně neexistuje.
  Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si musí ukládat nějakou oběť.
  Etika, která je formulována na principu účelovosti, je vždy relativní.
  Úcta k životu je nejvyšší instance.
  Humanita spočívá v tom, aby člověk nikdy nebyl obětován cíli.
  Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude.
  Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by svět dočista jiný.
  Kdo mnoho krásného v životě získal, musí za to vydat odpovídající měrou.
  Náboženství je víc než popření světa a života.