Albert Schweitzer

Albert Schweitzer

* 14. ledna 1875
† 04. září 1965

Albert Schweitzer byl německý protestantský teolog, misionář, filosof, etik, varhanní virtuóz a lékař. Držitel Nobelovy ceny za mír z roku 1952.
( Wikipedia )

 • Citáty
  • Albert Schweitzer
   Ti, jimž je dopřáno svobodně a zcela osobně sloužit, měli by toto štěstí přijmout jako lidé, kteří tím získávají pokoru. Vždy by měli být pamětlivi toho, že mnozí by chtěli a dovedli jednat jako oni, ale nemohou. Proto každý, kdo má to štěstí a smí přinášet pomoc a dobro, měl by pochopit, že se mu tím dostává velké milosti.
   Albert Schweitzer #6550
  • Albert Schweitzer
   Existenční boj je dvojí povahy. Člověk se musí uplatnit v přírodě a proti přírodě a také mezi lidmi a proti nim.
   Albert Schweitzer #5434
  • Albert Schweitzer
   Myšlení je konfrontace mezi chtěním a poznáním, která probíhá v mém nitru.
   Albert Schweitzer #5387
  • Albert Schweitzer
   Dobrý příklad není jednou z možností ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost.
   Albert Schweitzer #5337
  • Albert Schweitzer
   Svět skrývá hrozné drama vůle k životu, která se sobě rozštěpila. Jedna bytost prospívá na úkor druhé, jedna ničí druhou.
   Albert Schweitzer #5246
  • Albert Schweitzer
   Etika se musí vypořádat s třemi protivníky, s bezmyšlenkovostí, s egoistickou sebezáchovou a se společností.
   Albert Schweitzer #5188
  • Albert Schweitzer
   Moderní člověk se zvláštním způsobem rozplývá v sociálním celku.
   Albert Schweitzer #5153
  • Albert Schweitzer
   Každý si může zřídit své Lambarene.
   Albert Schweitzer #4814
  • Albert Schweitzer
   Dobré svědomí je vynález ďáblů.
   Albert Schweitzer #4787
  • Albert Schweitzer
   Nikdo nesmí zavírat oči a myslet si, že utrpení, od něhož se odvrátil, vlastně neexistuje.
   Albert Schweitzer #4772
  • Albert Schweitzer
   Člověk může vykonat mnoho dobrého, aniž si musí ukládat nějakou oběť.
   Albert Schweitzer #4669
  • Albert Schweitzer
   Etika, která je formulována na principu účelovosti, je vždy relativní.
   Albert Schweitzer #4621
  • Albert Schweitzer
   Úcta k životu je nejvyšší instance.
   Albert Schweitzer #4605
  • Albert Schweitzer
   Humanita spočívá v tom, aby člověk nikdy nebyl obětován cíli.
   Albert Schweitzer #3796
  • Albert Schweitzer
   Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude.
   Albert Schweitzer #2833
  • Albert Schweitzer
   Kdyby se lidé v dospělosti stávali tím, po čem touží ve čtrnácti letech, byl by svět dočista jiný.
   Albert Schweitzer #2638
  • Albert Schweitzer
   Kdo mnoho krásného v životě získal, musí za to vydat odpovídající měrou.
   Albert Schweitzer #1533
  • Albert Schweitzer
   Náboženství je víc než popření světa a života.
   Albert Schweitzer #741