Alain de Lille

Alain de Lille citáty

* 1128 - † 1202

Lille, Alain de

Svatý Alain z Lille byl francouzský cisterciák, filosof, teolog a představitel rané scholastiky. Svými současníky býval nazýván pro svou vzdělanost doctor universalis.


Řeč je věrná ruka ducha.