Alain de Lille

Alain de Lille

* 1128
† 1202

Svatý Alain z Lille byl francouzský cisterciák, filosof, teolog a představitel rané scholastiky. Svými současníky býval nazýván pro svou vzdělanost doctor universalis.
( Wikipedia )