Jan Kefer

Jan Kefer

* 31. ledna 1906
† 03. prosince 1941

PhDr. Jan Kefer byl významný český astrolog, hermetik a publicista meziválečného období 20. století.
( Wikipedia )

 • Citáty
  • Jan Kefer
   Dobrý herec pláče opravdově.
   Jan Kefer #9398
  • Jan Kefer
   Křesťan při své modlitbě činí posismus přijímací, jeho víra je sobecká, žádá si, čeká na dobro, které k němu má přijíti.
   Jan Kefer #9372
  • Jan Kefer
   Nejlepším materiálem pro mystický význam posismu jsou chrámové skulptury.
   Jan Kefer #9353
  • Jan Kefer
   Úspěch života závisí většinou od posismu člověka.
   Jan Kefer #9308
  • Jan Kefer
   Všechny veliké pravdy a všechny veliké úkony jsou jednoduché.
   Jan Kefer #9269
  • Jan Kefer
   Hermetik má státi v životě sám, nepláče, neobtěžuje spolubližní svými žaly, nežebrá, nechce vzbuzovat útrpnost, nýbrž hrdinně a vítězně drží osud života ve svých rukou.
   Jan Kefer #9228
  • Dr. Jan Kefer
   Člověk tak často bloudí vedle něčeho, co je přímo v něm neb vedle něho.
   Dr. Jan Kefer #9193
  • Jan Kefer
   Chceš-li se stát bohem, jednej jako bůh.
   Jan Kefer #9148
  • Jan Kefer
   Teorie a praxe posismu v magii a hermetismu je pokládána za otázku velmi nesnadnou a složitou.
   Jan Kefer #9123
  • Dr. Jan Kefer
   Ten, kdo přijímá masku zklamaného, nešťastného, zbídačelého, nikdy se nestane hrdinou života.
   Dr. Jan Kefer #9080
  • Jan Kefer
   Posismus je mostem z myšlenkového projevu do uskutečnění hmotného.
   Jan Kefer #9024
  • Jan Kefer
   Posunek je hermeticky totéž co slovo.
   Jan Kefer #8980