Jan Kefer

Jan Kefer

* 31. ledna 1906
† 03. prosince 1941

PhDr. Jan Kefer byl významný český astrolog, hermetik a publicista meziválečného období 20. století.
( Wikipedia )

Citáty z knih

 • Citáty
 • Dobrý herec pláče opravdově.
  Křesťan při své modlitbě činí posismus přijímací, jeho víra je sobecká, žádá si, čeká na dobro, které k němu má přijíti.
  Nejlepším materiálem pro mystický význam posismu jsou chrámové skulptury.
  Úspěch života závisí většinou od posismu člověka.
  Všechny veliké pravdy a všechny veliké úkony jsou jednoduché.
  Hermetik má státi v životě sám, nepláče, neobtěžuje spolubližní svými žaly, nežebrá, nechce vzbuzovat útrpnost, nýbrž hrdinně a vítězně drží osud života ve svých rukou.
  Člověk tak často bloudí vedle něčeho, co je přímo v něm neb vedle něho.
  Chceš-li se stát bohem, jednej jako bůh.
  Teorie a praxe posismu v magii a hermetismu je pokládána za otázku velmi nesnadnou a složitou.
  Ten, kdo přijímá masku zklamaného, nešťastného, zbídačelého, nikdy se nestane hrdinou života.
  Posismus je mostem z myšlenkového projevu do uskutečnění hmotného.
  Posunek je hermeticky totéž co slovo.